Mszy św. w kaplicy cmentarnej, w intencji zmarłych dzieci oraz ich rodziców, przewodniczył ks. Dariusz Nowotka, pracownik wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej. W kazaniu mówił, że podczas tej liturgii w sercach przenikają się dziś dwie rzeczywistości: smutek i ból, ale też wiara i nadzieja.

Patrzymy na urnę, w której znajdują się prochy dzieci zmarłych przed narodzeniem, które miały żyć, mieć radosne dzieciństwo, chodzić do szkoły, założyć rodziny.
Myślimy o bólu ich matek i ojców. Wiemy, że rozstanie wiąże się z tęsknotą. Jednak z drugiej strony doświadczamy duchowej jedności, możemy te dzieci otoczyć naszą modlitwą i złożyć
w miejscu pamięci

— stwierdził duszpasterz.

Dodał, że w świetle nauki chrześcijańskiej, te dzieci nie zostały utracone, bo Bóg zachował je w swoim miłosierdziu. Żyjąc w niebie, modlą się za żyjących na ziemi.

W Dniu Matki zwracał też uwagę na fakt, że macierzyństwo istnieje zawsze w relacji do dzieciństwa, do dziecka. Przypomniał słowa św. Jana Pawła II, że stosunek do tych, którzy są najbardziej bezbronni „jest miarą człowieczeństwa”.

Po liturgii jej uczestnicy, w tym rodziny z dziećmi, udali się procesyjne na część zabytkową cmentarza. Na początku niesiono krzyż i urnę ze skremowanymi szczątkami dzieci z płockich szpitali: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i szpitala Świętej Trójcy. Urna została złożona do grobu, zgodnie z obrzędem pogrzebu. Poprowadził go ks. Dariusz Nowotka.

Był to trzeci pochówek dzieci zmarłych przed narodzeniem w Płocku, tym razem siedemnaściorga dzieci. Zorganizował go wydział duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej. Na zakończenie uroczystości płocczanie położyli na grobie kwiaty i zapalili znicze.

Pomnik-Grób Dzieci Zmarłych przed Narodzeniem w Płocku powstał w 2013 roku, z inicjatywy bp. Piotra Libery i prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Pomnik zaprojektował ks. kan. Andrzej Milewski, wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku, zaś wykonał go Wojciech Popielski. To grób, ale także miejsce, przy którym rodzice mogą modlić się za swoje zmarłe potomstwo.

W diecezji płockiej znajduje się obecnie dziewięć pomników – grobów dzieci zmarłych przed narodzeniem, w Bielsku, Ciechanowie, Płocku, Płońsku, Baboszewie, Gzach, Pułtusku,, Radzanowie nad Wkrą, Szyszkach. Dziesiąty powstanie w czerwcu w w Sierpcu.