Ks. dr Wojciech Sadłoń SAC

 Ks. dr Wojciech Sadłoń SAC Ks. dr Wojciech Sadłoń SAC – dyrektor Instytutu Statystyki Kościelnej – studia teologiczne ukończył w UKSW, w 2013 uzyskał stopień doktora w zakresie socjologii na podstawie rozprawy poświęconej religijnemu kapitałowi społecznemu. Należy do Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Europejskiej Sieci Badawczej Filantropii. Jest również duszpasterzem studentów w Warszawie. Współpracuje z Rodziną Rodzin jako duszpasterz młodych małżeństw

.

JT (AB)