NASZE ZDANIE – Serdecznie zapraszamy do włączenia się w pisanie maili w obronie Mary Wagner

2017/08/31 Aktualizacja

Serdecznie zapraszamy do włączenia się aktywnego w pisanie maili w obronie -> Mary Wagner!

Kim jest Mary Wagner można dowiedzieć się również ze wpisów na naszej stronie. Były to m. in.:

Spotkanie z Mary Wagner

Dlaczego jesteś człowiekiem?

Memento dla Polski

Co się dzieje z Mary Wagner?

Mary Wagner ponownie uwięziona

Mary Wagner zwraca się do nas z prośbą!

Jak napisać maili w obronie Mary Wagner

można przeczytać na stronie -> http://www.citizengo.org/pl/lf/83624-mary-wagner-prosi-polakow-o-pomoc-napisz-do-sedziego [dostęp 2017-08-26]

Akcję pisania maili organizuje -> CITIZENGO

W obronie Mary Wagner można pisać również zwykłe listy, zobacz -> Piszcie listy do sędziego! [dostęp 2017-08-29]

 

Obrona życia dzieci nienarodzonych to także zadanie RR!

 

.

JT (KB)