Święta Łucja

Święta Łucja

w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, 13 grudnia, o godz. 19.30