ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI – 11 lutego – Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i Światowy Dzień Chorego

 

Matka Boża z Lourdes – tytuł Matki Bożej, wprowadzony na pamiątkę objawień maryjnych w Lourdes, oficjalnie uznanych przez Kościół katolicki za autentyczne.

Historia

Począwszy od 11 lutego 1858 14-letnia wiejska dziewczyna Bernadeta Soubirous doświadczyła serii objawień „Pięknej Pani”. Wydarzenia te miały miejsce w grocie Massabielle, niedaleko Lourdes. 25 marca 1858, podczas 16. objawienia, w święto Zwiastowania, Piękna Pani powiedziała: Ja jestem Niepokalane Poczęcie…. Objawienia zostały uznane za autentyczne przez biskupa Tarbes, Laurence’a w 1862.

Bernadetta Soubirous od 11 lutego do 16 lipca 1858 doświadczyła w sumie 18 objawień. Świadkami objawień i dziwnego zachowania się dziewczyny byli okoliczni mieszkańcy, zbierający się w grocie na odpoczynek. Podczas objawień w grocie pojawiło się źródło wody.

Cudowne uzdrowienia

Od momentu pojawienia się źródła zanotowano 6784 przypadki niewytłumaczalnych uzdrowień po obmyciu się w jego wodzie. 67 spośród nich Kościół uznał za cudowne. Ostatnim uznanym, 67. cudem było uzdrowienie Anny Santaniello w 1952. W okresie późniejszym dla wygody pielgrzymów zbudowano kamienne wanny, w których można się zanurzyć, a wokół groty zamontowano krany służące do napełniania naczyń wodą.

Figura

Statua Matki Bożej z Lourdes

W 1864 Polak mieszkający w Lyonie, rzeźbiarz Joseph-Hugues Fabisch, opierając się na wskazówkach Bernadetty Soubirous, podjął się wykucia figury Matki Bożej. Wg Bernadetty Soubirous, rzeźbiarzowi nie udało się całkowicie oddać to co widziała. Mimo to, figura ta została ustawiona w niszy, gdzie miały miejsce objawienia Matki Bożej.

.

JT m. in. na podst. -> https://pl.wikipedia.org/wiki/Matka_Bo%C5%BCa_z_Lourdes