Jubileusz 75-lecia ks. Czesława Parzyszka SAC

Jubileusz 75-lecia ks. Czesława Parzyszka SAC

6 listopada – Jubileusz 75-lecia naszego Ojca Duchownego