Daty najbliższych spotkań

Daty najbliższych spotkań

Terminy spotkań Grupy Małżeństw:
Każda II niedziela miesiąca
godz.16.00 – Msza św. w ośrodku RR przy ulicy Łazienkowskiej,
godz. 17.00 – spotkanie dla dorosłych
i równoległe dla dzieci i młodzieży