Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

9 czerwca 2019 – Niedziela Zesłania Ducha
Świętego – Rok C | Kolor szat: czerwony