AUDYCJE DLA MAŁŻONKÓW I RODZICÓW

AUDYCJE

w Radiu Maryja we wtorki o 21:30

02.07  Apteka Pana Boga blisko nas.

             Zbigniew Nowak popularyzator wiedzy n/t ziołolecznictwa, zdrowej diety

i zdrowego stylu życia, autor książek i artykułów prasowych

09.07     Nie chcę Cię zmieniać, chcę Cię poznawać!

                               dr Grażyna Kowalczyk, prac.naukowy na Wydz.Teologicznym Uniwersytetu                                                Szczecińskiego, ks.Henryk Łącki, Aneta i Stanisław Dobropolscy

16.07     Wpływ modlitwy na małżeństwo i rodzinę.

                               Ewelina Heine, promotorka kobiecości, autorka warsztatów dla małżonków

23.07     Klucze do budowania głębokiej przyjaźni.

Iwona Niedbalska, lekarz pediatra, doradca życia rodzinnego

30.07     Sukcesy i porażki naszego dziecka.

dr hab.Grzegorz Grochowski, teolog, pedagog,

wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w  W-wie

06.08     Modlitwa, ofiara, pokuta – przemianą codzienności.

ks.Roman Chyliński, Urszula i Tomasz Rychlińscy

13.08     Wróg nie śpi, ale Maryja – czuwa!

o.Marcin Ciechanowski, paulin

20.08     Podstępny bezdech senny.

dr n.med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, internista, specjalista chorób płuc

z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmunologii

27.08     Złe nawyki niszczące małżeństwo.

Katarzyna Straburzyńska, psycholog katolicki, prowadzi terapie

i warsztaty dla małżonków

03.09     Cnota Roztropności.

                        s.Urszula Kłusek, autorka książek o tematyce religijnej i wychowawczej,

prowadzi spotkania dla młodzieży i rodziców

10.09     Jak bronić dzieci przed deprawacją w szkole?

                        dr Andrzej Mazan, pedagog, wykładowca na UKSW, dyr. Fundacji Maksymilianum

17.09     Sakrament małżeństwa. Miłość, która nigdy się nie kończy!

Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie z Poradni Życia Rodz.      w Łodzi, rekolekcjoniści

24.06     Autorytet ojca w rodzinie.

dr Jacek Pulikowski

01.10     Depresja u dzieci i młodzieży.

                  Iwona Niedbalska, lekarz pediatra, doradca życia rodzinnego

08.10     Więzi, węzły i supły w małżeństwie

                        dr Piotr Szczukiewicz, psycholog, psychoterapeuta, wykładowca na UMCS w Lublinie


audycje archiwalne -> w dolnym MENU na dole strony www.radiomaryja.pl
wybieramy -> Audycje dla małżonków i rodziców