Kategoria Piegrzymki RR

JASNA GÓRA – 2015 – By rodzina była Bogiem silna, by kraj był silny rodziną

Rodzina Bogiem silna

Tekst prelekcji którą przygotowała i wygłosiła do Rodziny Rodzin na Jasnej Górze, w czasie Konferencji w niedzielę 11 października 2015 r. – Pani mgr Bożena Pustoła, mediator pojednawczy i małżeński z naszej Poradni Rodzinnej „Rodziny Rodzin”, podczas 58 pielgrzymki Rodziny Rodzin w dniach 10, 11 października 2015 r.

Bożena Pustoła – doradca życia rodzinnego (mediator), mgr nauk o rodzinie, nauczyciel Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. dr Josefa Rötzera, pomysłodawca i autor programu „Mediacje pojednawcze w małżeństwie i rodzinie”, współpracownik Specjalistycznego Gabinetu Lekarskiego ProFamilia2000, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutu Europejskiego, Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof...
Czytaj dalej

JASNA GÓRA – 2015 – 58. Pielgrzymka Rodziny Rodzin na Jasną Górę

2015-10-11 Rodzina Bogiem silna

 58. Pielgrzymka Rodziny Rodzin zgromadziła na Jasnej Górze w dniach 10-11 października ok. 400 członków i sympatyków Ruchu, a także rodziny i młodzież.

Kaplica Cudownego Obrazu. Msza św. z udziałem Pielgrzymki Rodziny Rodzin

Kaplica Cudownego Obrazu. Msza św. z udziałem Pielgrzymki Rodziny Rodzin – > Kliknij! aby zobaczyć następne…

Ruch powstał w 1952 roku z inicjatywy młodych małżeństw, które w latach uwięzienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego podjęły szczególną modlitwę w intencji Kościoła i Ojczyzny. Zaowocowało to głęboką więzią z Prymasem Tysiąclecia Stefanem kardynałem Wyszyńskim, który w 1957 roku nadał ruchowi nazwę: Rodzina Rodzin. Jako założycielkę Ruchu, wspomina się dziś także dr Marię Wantowską (1922-1991)...

Czytaj dalej

JASNA GÓRA – 2015 – Zaproszenie na 58 pielgrzymkę Rodziny Rodzin na Jasną Górę

Jasna Góra

fot. pojurze.pl

10 – 11 października 2014 r.

RODZINA BOGIEM SILNA

Kochana Rodzino Rodzin, już po raz 58 zapraszamy na pielgrzymkę do tronu Najświętszej Matki Maryi, naszej Jasnogórskiej Królowej, by oddać Jej w opiekę, a przez Jej Serce – Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu nasze rodziny, nasz naród, wszystkie rodziny świata i cały Kościół Święty.

Pragniemy podziękować całym sercem za Jej czułe, a tak możne wstawiennictwo, a wobec realnych niebezpieczeństw panoszącego się zła przybierającego pozy oświeconego dobra, błagać o Jej dalszą ochronę i przemianę serc całego Narodu, by powrócił on na Boże drogi życia i ochronił swój skarb tożsamości chrześcijańskiej.

Zapraszamy wszystkich, których serca są przepełnione troską o byt rodzinny, narodowy i ...

Czytaj dalej

Zaproszenie do wspólnego pielgrzymowania

Zapraszamy na pielgrzymkę!
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania!!
 Pielgrzymowanie 2015
Trwa piesza pielgrzymka na Jasną Górę – zapraszamy do grupy biało-czerwonej Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej Akademickich Grup 17-tych. To pierwsza grupa „Siedemnastek” – ta, z której wyrosły inne – zrodzona przez Rodzinę Rodzin i do niej wciąż nawiązująca :-)
W tym roku idziemy pod hasłem: „Wybrałem Miłość”. Wyruszyliśmy 6 sierpnia rano, by dojść do Matki 14 sierpnia – w wigilię Jej święta.
Kto nie zdążył zapisać się na pielgrzymkę w Warszawie, może dołączyć się na trasie. Zostanie przygarnięty i zapisany w drodze.
 
Zobacz tegoroczne logo oraz zdjęcia:
_
Czytaj dalej

Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej

GorkaKlasztorna_1_Sanktuarium
W czwartek 23 lipca, Rodzina Rodzin przebywająca na Wakacjach z Bogiem w Kujankach, wyruszyła na pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej. Górka Klasztorna k. Łobżenicy w woj. wielkopolskim to najstarsze w Polsce Sanktuarium Maryjne. Matka Boża objawiła się w tym miejscu pasterzowi w roku 1079. Dzisiaj miejsce to jest znane z Cudownego Obrazu Matki Bożej Góreckiej oraz studzienki, w której woda z chwilą ukazania się Maryi nabrała cudownych właściwości. Opiekunami tego miejsca są od 1923 roku Misjonarze Świętej Rodziny.
   Na przestrzeni dziejów naszej Ojczyzny, przeciwnicy Boga i kultu maryjnego wielokrotnie starali się wymazać to miejsce z kart historii, wymazać pierwsze ślady kultu Maryi i wiary Polaków...
Czytaj dalej

Relacja i fotografie z naszej pielgrzymki do Zuzeli

Relacja i fotografie z naszej pielgrzymki do Zuzeli
_
W małej Zuzeli, niespełna tysięcznej parafii położonej na pograniczu Mazowsza i Podlasia, na terenie diecezji łomżyńskiej, na ziemi, która przed 113 laty wydała na świat Stefana Wyszyńskiego, późniejszego Prymasa Tysiąclecia, opatrznościowego człowieka, który tyle dobrego uczynił dla Kościoła w Polsce i Kościoła Powszechnego oraz dla naszej umiłowanej Ojczyzny i całego świata, modliliśmy się poprzez uroczystą liturgię za Prymasa Tysiąclecia prosząc o Jego wstawiennictwo, z racji 90 rocznicy jego święceń kapłańskich, dziękując Bogu za dar kapłaństwa w osobie Stefana Wyszyńskiego.

Na uroczystość przybyli dostojni goście, a mianowicie:

Liturgii przewodniczył J. Em. Ks. Kard...

Czytaj dalej

Pielgrzymowanie w Grupie Biało-Czerwonej Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki Akademickich Grup 17-tych na Jasną Górę (Grupie Rodziny Rodzin)

Jeśli ktoś nie ma pomysłu, jak spędzić pierwszą połowę sierpnia, zapraszamy serdecznie na wspólne pielgrzymowanie w warszawskich „Siedemnastkach” (Warszawska Pielgrzymka Piesza Akademickich Grup Siedemnastych), szczególnie w ich grupie-matce (Grupie Biało-Czerwonej), w zaraniu dziejów prowadzonej przez ks. Felka Folejewskiego i gromadzącej ni mniej, ni więcej, tylko właśnie Rodzinę Rodzin :-)
Grupa biało-czerwona bardzo serdecznie zaprasza
(tu można obejrzeć opis trasy 303 Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej Akademickich Grup „17” na Jasną Górę)
(tu można obejrzeć 8 minutowy filmik: http://youtu.be/8S1_JuT0OpU),
(tu można wysłuchać Przewodnika grupy Biało-Czerwonej: http://youtu.be/l63b4b74e4U),
(tu można obejrzeć 40 minutowy film z 2012 roku: http://youtu...
Czytaj dalej