DAWNE GRUPY

Istniała kiedyś w Rodzinie Rodzin grupa przy kościele św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży. Przez wiele lat prowadzili ją Roman i Barbara Dębińscy. Basia odeszła nagle do Boga w 2002 roku. Od tego czasu Roman samodzielnie kontynuował tę pracę. W ostatnich latach utrudniała mu to choroba i sędziwy wiek. Po długiej chorobie zasnął w Bogu w dniu 17 czerwca 2013. Pożegnanie Romana Dębińskiego na stronie 18 Biuletynu Rodziny Rodzin nr 7 (130) Wrzesień, Październik 2013.

Istniała kiedyś w Rodzinie Rodzin grupa św. Siostry Faustyny. W 2007 roku, jeden z członków tej grupy napisał nawet artykuł p. t. „PRO MEMORIA” na stronie 13 Biuletynu Rodziny Rodzin nr 6 (77) Wrzesień / Październik 2007. Do grupy tej należał również Jurek Czech, utalentowany rysownik i grafik, bardzo zasłużony dla Rodziny Rodzin i Ośrodka na Łazienkowskiej. Ostatni ślad istnienia tej grupy to Pożegnanie Jurka Czecha na stronie 20 Biuletynu Rodziny Rodzin nr 9 (132) Adwent, Boże Narodzenie 2013.