Poradnia Rodzinna

 Siedziba Poradni

Informujemy że w okresie wakacyjnym Poradnia Rodzinna „Rodziny Rodzin”jest nieczynna. Poradnia wznowi swoją działalność dopiero po wakacyjnej przerwie.

Poradnia działa na następujących zasadach, tzn. trzeba się telefonicznie umówić na spotkania z poszczególnymi osobami pracującymi w Poradni. Ich terminy dyżurów podane są poniżej. Można też porozumieć się z Romą Korzeniowską – kierownikiem  Poradni. 

Poradnia mieści się przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie na I piętrze w pawilonie od strony parkingu przy Torwarze, pierwsze wejście. Dojazd ZTM – przystanek Rozbrat.

  Wejście do Poradni

Celem działania Poradni jest prowadzenie specjalistycznej działalności doradczej w zakresie porad psychologicznych, pedagogicznych, mediacji małżeńskich, Naturalnego Planowania Rodziny, przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa, warsztatów rozwoju osobistego oraz dotyczących życia duchowego (zwłaszcza życia rodzinnego) w duchu nauczania Kościoła Katolickiego.

Za prowadzenie i działalność Poradni odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia Apostolskiego Rodzina Rodzin i kierownik Poradni – pani mgr Romualda Korzeniowska. Opiekę duszpasterską nad Poradnią powierzono ks. Zbigniewowi Kapłańskiemu.

Do Poradni można zapisywać się telefonicznie:

 • Pani mgr Roma Korzeniowska

poradnictwo psychologiczne małżeńskie, rodzinne, doradztwo w zakresie Naturalnego Planowania Rodziny

numer: 600-248-887 – zapisy: środa, czwartek, piątek godz. 21.00-22.00

dyżur w Poradni – środa godz. 18.00-20.00 /zamiennie w czwartek/

 • Pani mgr Elżbieta Wiewiórkowska

poradnictwo psychologiczne małżeńskie, rodzinne

numer: 793-225-444 – zapisy: poniedziałek, piątek godz.10-12

dyżur w Poradni – poniedziałek godz. 16.30 – 18.30

 • Pani mgr Bożena Pustoła

mediator pojednawczy i małżeński z dużym doświadczeniem

numer: 691 737 052 – zapisy codziennie

dyżur w Poradni – wtorek, godz. 18.00 – 20.00

 • Pani mgr Katarzyna Sosnowska

problemy rozwojowe, emocjonalne i relacyjne dzieci i młodzieży

numer: 884 798 574 – zapisy: poniedziałek, wtorek, piątek godz. 19-21

dyżur w Poradni czwartek godz. 17/18-20

 

REGULAMIN Poradni rodzinnej „Rodziny Rodzin”, ul. Łazienkowska 14, Warszawa

 1. Poradnia rodzinna „Rodziny Rodzin” funkcjonuje w ramach działalności Stowarzyszenia Apostolskiego „Rodzina Rodzin”.
 2. Siedzibą Poradni jest Ośrodek Rodziny Rodzin przy ul. Łazienkowskiej 14.
 3. Za zarządzanie i działalność Poradni odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia i kierownik poradni – Romualda Korzeniowska
 4. Celem poradni jest prowadzenie specjalistycznej działalności doradczej w  zakresie porad psychologicznych, pedagogicznych, mediacji małżeńskich, Naturalnego Planowania Rodziny, porad dla narzeczonych, warsztatów rozwoju osobistego oraz dotyczących życia duchowego (zwłaszcza życia rodzinnego) w duchu nauki Kościoła Katolickiego.
 5. Poradnia ma charakter punktu konsultacyjnego, w którym specjaliści świadczą pomoc doraźną. W poradni nie prowadzi się długoterminowych psychoterapii.
 6. Działalność Poradni opiera się na nieodpłatnej działalności specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki oraz ewentualnie innych dziedzin, niosących pomoc człowiekowi.
 7. Doradztwo w ramach działalności Poradni ma być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 8. Poradnia może pozyskiwać fundusze z ofiar składanych przez osoby korzystające z usług wolontariuszy.
 9. Pozyskane z ofiar kwoty zasilają fundusz Stowarzyszenia Apostolskiego „Rodzina Rodzin”.
 10. Wolontariuszom przysługuje zwrot kosztów za każdy odbyty dyżur.
 11. Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z działalnością Poradni zapewnia Stowarzyszenie Apostolskie „Rodzina Rodzin”.
 12. Organizacja pracy: Na wizytę w Poradni można zapisać się telefonicznie

Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r.

Romualda Korzeniowska                                          Krzysztof Broniatowski

Kierownik Poradni                                            Przewodniczący Zarządu SARR

 

Zapraszamy do korzystania z nowych możliwości stworzonych przez Poradnię. Przekazujmy dalej to zaproszenie i otoczmy naszą modlitwą Poradnię oraz osoby w niej pracujące, jak również poszukujące u nich pomocy.