GRUPY RR

Grupy z Ośrodka Rodziny Rodzin przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie

Grupy z Ośrodka Rodziny Rodzin przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie

GRUPY RR

WSPÓLNOTA PARAFIALNA Rodziny Rodzin Parafii ?w. Jakuba Ap. w Tarchominie

mt_ignore:

Grupa RR im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu

Rodzina Rodzin

Rodzina Rodzin jest ruchem apostolskim maj?cym na celu odrodzenie i u?wi?cenie rodziny polskiej przez d??enie do pe?ni ?ycia sakramentalnego, zaanga?owanie w ?wiadom? i ofiarn? s?u?b? ko?cio?owi i cz?owiekowi oraz zawierzenie Maryi Matce Ko?cio?a

 

GRUPA PARAFIALNA Rodziny Rodzin przy BAZYLICE ŚWIĘTEJ TRÓJCY w KOBYŁCE

GRUPA PARAFIALNA Rodziny Rodzin Matki Bożej Anielskiej w Radości

WSPÓLNOTA PARAFIALNA Rodziny Rodzin Parafii św Jakuba Ap. w Tarchominie

Grupa RR im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu

LWOWSKA RODZINA RODZIN adres -> Biuletyn Rodziny Rodzin Nr 4 (136) Wielkanoc 2014 s. 19