GRUPY RR


http://sw-jakub.waw.pl/templates/greenstyle/images/toprbg.jpg

mt_ignore:
mt_ignore:

Grupy z Ośrodka Rodziny Rodzin przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie

GRUPA PARAFIALNA Rodziny Rodzin przy BAZYLICE ŚWIĘTEJ TRÓJCY w KOBYŁCE

GRUPA PARAFIALNA Rodziny Rodzin Matki Bożej Anielskiej w Radości

WSPÓLNOTA PARAFIALNA Rodziny Rodzin Parafii św Jakuba Ap. w Tarchominie

Grupa RR im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu

LWOWSKA RODZINA RODZIN patrz Biuletyn Rodziny Rodzin Nr 4 (136) Wielkanoc 2014 s. 19