EKLEZJALNOŚĆ oznaczone posty

Ewangelia – Znaleźliśmy Mesjasza

.  14 stycznia 2018 – Druga Niedziela zwykła – Rok B 

Ewangelia (J 1, 35-42)

Znaleźliśmy Mesjasza

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.

Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?»

Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.

Jednym z dw...

Czytaj dalej

Parafia Matki Bożej Królowej Aniołów ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1, w Warszawie zaprasza dziś, w niedzielę 14 stycznia na godz. 19.00 na koncert kolęd w wykonaniu Chóru Wojskowej Akademii Technicznej

Czytaj dalej

O Prymasie Tysiąclecia

Czytaj dalej

Jak rozpoczynać planowanie dnia, miesiąca, roku…

Massacre of the Innocents, James Tissot

Rzeź niewiniątek – James Tissot

Rozpoczął się nowy rok. Mamy w związku z tym szereg przemyśleń i postanowień. Zastanówmy się Jak rozpoczynać  planowanie  dnia,  miesiąca, roku… Dopiero co (28 XII) obchodziliśmy  święto św. Młodzianków, męczenników Co nam daje do myślenia święto św. Młodzianków, męczenników? Prorocy – jak wspomina ewangelista – pisali o płaczu matek…  W  starożytnych  księgach  łatwo było  znaleźć  kierunek  ucieczki  Maryi  z  Józefem  i Jezusem  (też w ewangelii),  ale  jak  to  zestawić  z refrenem  Psalmu? Czy  Pan Bóg jest pomocą  tylko dla Swego  Syna? Czy  nie  interesują  Go  dzieci  zabite przez  wysłańców  Heroda?  Jak  te  fakty  odnieść  do słów  pierwszego czytania,  w  którym  święty  Jan zachęca do poddania się Jezusowi, który „oczyszcza nas z wszelkiego grzechu”? Wracają dwa  ważne  problemy pojmowania naszej wiary: emocjonalność człowieka i relacja wszechwiedzy do wszechmocy Bożej. Nawet,  gdy  będziemy  sobie  wielokrotnie powtarzać,  że  zabite  w  Betlejem  dzieci  są  wśród zbawionych, że osiągnęły wieczne szczęście, to nasza emocjonalność  będzie nadal wołać; „ale przecież ich cierpienie, ale przecież cierpienie  ich  matek,  rodzin…!” Jak  uspokoić emocje?  Jak  uczyć  się  patrzeć  na  świat  i  jego wydarzenia  w  eschatologicznej  perspektywie? Jak się  nie  dać  zwieść  temu,  co  czuje  każde  wrażliwe serce?

Odpow...

Czytaj dalej

Dla Tych, którym bliski jest duch Księży Pallotynów…

 sesje formacyjne . Droga Rodzino Rodzin!
.
Dla Tych, którym bliski jest duch Księży Pallotynów…Dla Tych, którzy chcieliby poznać bliżej Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, dowiedzieć się, czym to się je i jak to działa…Dla Tych, którzy chcieliby rozpoznać swoją drogę albo po prostu pobyć trochę z Panem Jezusem i pozwolić Mu na spotkanie ze sobą po Jego myśli…
.
… prezentujemy zaproszenie na weekendowe spotkania formacyjne ZAK.
.
Udział w sesji nie znaczy, że człowiek musi wstępować do ZAK. Nie znaczy też, że trzeba zarzucić dotychczasową duchowość i działalność. ZAK nie wyciąga ludzi z ich dotychczasowych wspólnot, natomiast czerpie z bogactwa duchowości tak różnych zakonów, jak i różnych środowisk katolickich. Oczywiście, ma swój profil – pallotyński – ale spotykają się tam ludzie, którzy na codzień działają w różnych wspólnotach, przyjeżdżają z różnych miejsc Polski, czasem nawet nie słyszeli wcześniej za wiele o Pallotynach i dopiero tu ich poznają.

 sesje formacyjne

Zjednoczenie – jak sama nazw...

Czytaj dalej

Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie

  W II niedzielę Adwentu czyli 10 grudnia br. z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski jest obchodzony w Kościele w Polsce już po raz osiemnasty: Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.
.
Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej.
.
W imieniu Pasterzy, kapłanów, sióstr zakonnych i osób obdarowanych na Wschodzie, dziękujemy za modlitwę i za ofiary złożone na ten cel oraz przesłane na konto Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.
.
Pragniemy zapewnić, że wierni tworzący Kościół Katolicki na Wschodzie, gorliwie modlą się za ofiarodawców w duchu wdzięczności za przekazane ofiary. Przeżywany w Polsce i na placówkach polonijnych „Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie” tam, za wschodnią granicą, jest dniem wdzięczności za tych którzy pomagają duchowo i materialnie.
Czytaj dalej

Ewangelia – Prostujcie ścieżki dla Pana

10 grudnia 2017 – Druga Niedziela Adwentu – Rok B

Ewangelia (...

Czytaj dalej

Podnieście głowy!

Książka 'Podnieście głowy!'

Czytaj dalej

Ewangelia – ‚Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie’

3 grudnia 2017 – Pierwsza Niedziela Adwentu – Rok B

Ewangelia (...

Czytaj dalej

4 grudnia – Świętej Barbary

2017/12/03 Aktualizacja

Złowroga wieża

ROBERT CAMPIN „Święta Barbara”, część tryptyku, olej na desce, 1438 – Muzeum Prado, Madryt

 

Pozornie to zwykła scenka rodzajowa. Młoda kobieta siedzi na ławie w schludnie urządzonym pokoju. Jest pogrążona w lekturze. Na pierwszy rzut oka nic nie wskazuje na to, że widzimy św. Barbarę. Ale dla ludzi w XV w. było oczywiste, że zarówno lilia we flakonie z lewej strony (pod oknem), jak i biały ręcznik wiszący przy ścianie na środku obrazu, nad dzbanem z wodą (stojącym na umywalce), między oknem a kominkiem,   oznaczają czystość nie tylko fizyczną ale i duchową
(Tu należy zauważyć, że namalowane wnętrze nie wygląda tak jak mogło wyglądać w czasach św...
Czytaj dalej