Ewangelia oznaczone posty

EWANGELIA – Przemienienie Pańskie

EWANGELIA

Czytaj dalej

EWANGELIA – Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony

 EWANGELIA

10 ma...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie

EWANGELIA

Czytaj dalej

EWANGELIA – Przeznaczyłem was na to, abyście szli i przynosili owoc

EWANGELIA

Czytaj dalej

EWANGELIA – Z obfitości serca mówią usta

EWANGELIA

Czytaj dalej

EWANGELIA – Przykazanie miłości nieprzyjaciół

EWANGELIA

Czytaj dalej

EWANGELIA – Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

EWANGELIA

Czytaj dalej

EWANGELIA – Cudowny połów ryb i powołanie apostołów

EWANGELIA

Czytaj dalej

EWANGELIA – Jezus odrzucony w Nazarecie

3 lutego 2019 r. – Czwarta Niedziela zwykła – Rok C | Kolor szat: zielony

wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się – Jezus w Nazarecie. Rycina z Biblii w obrazach Krzysztofa Weigela, 1695 r.

EWANGELIA

Łk 4, 2...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

27 stycznia 2019 r. – Trzecia Niedziela zwykła – Rok C | Kolor szat: zielony

EWANGELIA

EWANGELIA

Łk 1, ...

Czytaj dalej