Ewangelia oznaczone posty

EWANGELIA – Chrzest Jezusa

13 stycznia 2019 r. – Święto Chrztu Pańskiego – Rok C | Kolor szat: biały

EWANGELIA

Ł...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Pokłon mędrców ze wschodu

6 stycznia 2019 r. – Uroczystość Objawienia Pańskiego – Rok C | Kolor szat: biały

EWANGELIA

słuchamy biblii

Mt 2, 1-12 Pokło...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Nadano Mu imię Jezus

1 stycznia 2018 r. – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Rok C Kolor szat: biały

EWANGELIA

słuchamy biblii

Łk 2, 16-21...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Rodzice znajdują Jezusa w świątyni

30 grudnia 2018 r. – Święto Świętej Rodziny – Rok C Kolor szat: biały

odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami

Heinrich Hofmann (1824 -1911) – Jezus w świątyni, 1884, 67 x 90,5 cm, Hamburger Kunsthalle, fot. Elke Walford

EWANGELIA

Łk 2, 4...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Śmierć dzieci w Betlejem

28 grudnia 2018 – Święto świętych Młodzianków, męczenników – Rok C | Kolor szat: czerwony

EWANGELIA

On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda

Ewangelia (...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Duch Ojca waszego będzie mówił przez was

26 grudnia 2018 r., – Święto św. Szczepana – Rok C |Kolor szat: czerwony

EWANGELIA

Ewangelia (Mt 10...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Drzewo Jessego, obrazujące rodowód Jezusa z Psałterza Ingeborgi Duńskiej (1175-1236) Królowej Francji

Drzewo Jessego, obrazujące rodowód Jezusa z Psałterza Ingeborgi Duńskiej (1175-1236) Królowej Francji

25 grudnia 2018 r. – Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Rok C
Wieczorna Msza wigilijna
| Kolor szat: biały
.
słuchamy biblii
EWANGELIA

Mt 1, 1-25 Rodowód Jezusa Chrystusa i zapowiedź Jego narodzenia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Jora ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achazojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Po przesiedleniu...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce

24 grudnia 2018 r., – Wigilia Bożego Narodzenia – Rok C | Kolor szat: fioletowy

(fot. fatedsnowfox / Foter.com / CC BY-NC))

EWANGELIA

Łk 1, 67-79 Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym
i prorokował, mówiąc:
«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
i wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi, Dawida:
jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków;
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze,
na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu, Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani
służyć Mu będziemy bez lęku,
w pobożności i...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

23 grudnia 2018 r. – Czwarta Niedziela Adwentu – Rok C | Kolor szat: fioletowy

Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

EWANGELIA

Łk 1, 39-45 Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa

16 grudnia 2018 r. – Trzecia Niedziela Adwentu – Rok C | Kolor szat: różowy

Gustave Dore - Jan Chrzciciel napomina i głosi dobrą nowinę

Gustave Dore (1832-1883) – Jan Chrzciciel napomina i głosi dobrą nowinę

EWANGELIA

Łk 3, 1...

Czytaj dalej