Ewangelia oznaczone posty

EWANGELIA – Strumienie wody żywej

20 maja 2018 – Niedziela Zesłania Ducha Świetego – Rok B

Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza

Jak rzekło Pismo…

Ewangelia (J 7, 3...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba»

przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?

13 maja 2018 – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – Rok B

1. czytanie (Dz 1, 1-11)

Uniósł się w ich obecności w górę

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:

«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».

Zapytywali ...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Przykazanie miłości

6 maja 2018 – Szósta Niedziela Wielkanocna – Rok B

6 maja 2018 – Szósta Niedziela Wielkanocna – Rok

Ewangelia (...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Oto Matka twoja

Niewiasto, oto syn Twój

Niewiasto, oto syn Twój

3 maja 2018 – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski – Rok B

Ewangelia (J 19, 25-27)

Oto Matka twoja

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Oto słowo Pańskie

.

JT m. in...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity

29 kwietnia 2018 – Piąta Niedziela Wielkanocna – Rok B

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym...

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym…

Ewangelia (J 15, ...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów

21 stycznia 2018 – Trzecia Niedziela zwykła – Rok B

Ewangelia (...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Braterskie upomnienie

3 września 2017 – Dwudziesta Druga Niedziela zwykła – Rok A

Ewangelia (Mt 18...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

30 kwietnia 2017 – Trzecia Niedziela Wielkanocna – Rok A

Léon Augustin Lhermitte – Wieczerza w Emmaus

słuchamy biblii

Ewangelia (Ł...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

23 kwietnia 2017 – Druga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego – Rok A

słuchamy biblii

Ewangelia (...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Na Chrystusie spełniają się proroctwa

2016/12/14 Aktualizacja

El Greco - Jan Chrzciciel (Fine Arts Museums of San Francisco)

El GrecoJan Chrzciciel (Fine Arts Museums of San Francisco)

11 grudnia 2016 r. – Trzecia Niedziela Adwentu
Rok A
słuchamy biblii

EWANGELIA

Mt 11, 2-11 Na Chrystusie spełniają się proroctwa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi»...

Czytaj dalej