Malarstwo religijne oznaczone posty

TEMATY WPISÓW

TEMATY WPISÓW

Czytaj dalej

EWANGELIA – Chrzest Jezusa

13 stycznia 2019 r. – Święto Chrztu Pańskiego – Rok C | Kolor szat: biały

EWANGELIA

Ł...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

25 listopada 2018 r. – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – Rok B | Kolor szat: biały

EWANGELIA

EWANGELIA

J...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Sąd ostateczny

18 listopada 2018 r. – Trzydziesta trzecia Niedziela zwykła – Rok B | Kolor szat: zielony

EWANGELIA

EWANGELIA

Mk 13,...

Czytaj dalej

CZYTANIE Z KSIĘGI APOKALIPSY – Niewiasta obleczona w słońce

15 sierpnia 2018 – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – C (Msza w dzień)  | Kolor szat: biały

Maryja jako Niewiasta obleczona w słońce na obrazie Rubensa

Maryja jako Niewiasta obleczona w słońce na obrazie Rubensa

słuchamy biblii

Msza w dzień

PIERWSZE CZYTANIE

Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab Niewiasta obleczona w słońce

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Oto Matka twoja

Niewiasto, oto syn Twój

Niewiasto, oto syn Twój

3 maja 2018 – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski – Rok B

Ewangelia (J 19, 25-27)

Oto Matka twoja

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Oto słowo Pańskie

.

JT m. in...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów

21 stycznia 2018 – Trzecia Niedziela zwykła – Rok B

Ewangelia (...

Czytaj dalej

Chrzest Jezusa

Juan Fernández de Navarrete (1526–1579) – Chrzest Chrystusa (Muzeum Prado, Madryt, Hiszpania)

Juan Fernández de Navarrete (1526–1579) – Chrzest Chrystusa (Muzeum Prado, Madryt, Hiszpania)

8 stycznia 2017 r. – Święto Chrztu Pańskiego
Rok A

Ewangelia (Mt 3, 13-17)

Chrzest Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?»

Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

Oto słowo Pańskie

Biblia

Zobacz <- ...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Uchyliliście przykazanie Boże

XXII niedziela zwykła B – 30 SIERPNIA 2015

Jacob Jordanes, Jezus i faryzeusze

Jacob Jordanes, Jezus i faryzeusze

(Mk 7...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Słowa Twoje Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego

XXI niedziela zwykła B – 23 SIERPNIA 2015

Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść?

Czyż i wy chcecie odejść?

(J 6,...

Czytaj dalej