Modlitwa za Polskę oznaczone posty

MODLITWA ZA POLSKĘ 2019

MODLITWA ZA POLSKĘ

Na winiecie: Matka Boża Trybunalska – Patronka Polskich Parlamentarzystów

Czytaj dalej

NOC CZUWANIA 2019 – W najbliższą sobotę 25 maja zapraszamy na doroczne czuwanie w kaplicy na Łazienkowskiej przed 38 rocznicą śmierci Prymasa Tysiąclecia. Zaczynamy Apelem o godz. 21.00

NOC CZUWANIA 2019

Czytaj dalej

Zjednoczmy się codziennie w modlitwach za Ojczyznę

2016/12/21 Aktualizacja

Matka Boża Trybunalska

Matka Boża Trybunalska – Patronka Polskich Parlamentarzystów

Kochani!
.
Zjednoczmy się codziennie w Godzinie Miłosierdzia na Koronce za Ojczyznę. Prośmy o dary Ducha Św. dla całego narodu, dar jedności i pokoju oraz mądrość dla rządzących oraz opiekę Trójcy Św. dla naszego kraju. To decydujący czas. Przekażcie dalej. Trwajmy.

Osoby...

Czytaj dalej

Pomódl się za Polskę

Matka Boża Trybunalska

Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga.
(1 Tm 2,1-3)

Zapraszamy do wspólnej codziennej modlitwy za naszą Ojczyznę i za polityków.

Polska wymaga głębokich i mądrych zmian w wielu dziedzinach życia, a o kierunkach tych zmian będą w dużym stopniu decydować osoby sprawujące władzę, stanowiące prawo...

Czytaj dalej