Mszy św. w kaplicy cmentarnej, w intencji zmarłych dzieci oraz ich rodziców, przewodniczył ks. Dariusz Nowotka, pracownik wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej. W kazaniu mówił, że podczas tej liturgii w sercach przenikają się dziś dwie rzeczywistości: smutek i ból, ale też wiara i nadzieja.

Patrzymy na urnę, w której znajdują się prochy dzieci zmarłych przed narodzeniem, które m...