Rok B oznaczone posty

EWANGELIA – Strumienie wody żywej

20 maja 2018 – Niedziela Zesłania Ducha Świetego – Rok B

Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza

Jak rzekło Pismo…

Ewangelia (J 7, 3...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba»

przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?

13 maja 2018 – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – Rok B

1. czytanie (Dz 1, 1-11)

Uniósł się w ich obecności w górę

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:

«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».

Zapytywali ...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Przykazanie miłości

6 maja 2018 – Szósta Niedziela Wielkanocna – Rok B

6 maja 2018 – Szósta Niedziela Wielkanocna – Rok

Ewangelia (...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Oto Matka twoja

Niewiasto, oto syn Twój

Niewiasto, oto syn Twój

3 maja 2018 – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski – Rok B

Ewangelia (J 19, 25-27)

Oto Matka twoja

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Oto słowo Pańskie

.

JT m. in...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity

29 kwietnia 2018 – Piąta Niedziela Wielkanocna – Rok B

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym...

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym…

Ewangelia (J 15, ...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów

21 stycznia 2018 – Trzecia Niedziela zwykła – Rok B

Ewangelia (...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Uchyliliście przykazanie Boże

XXII niedziela zwykła B – 30 SIERPNIA 2015

Jacob Jordanes, Jezus i faryzeusze

Jacob Jordanes, Jezus i faryzeusze

(Mk 7...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Słowa Twoje Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego

XXI niedziela zwykła B – 23 SIERPNIA 2015

Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść?

Czyż i wy chcecie odejść?

(J 6,...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim

16 sierpnia 2015 – XX NIEDZIELA ZWYKŁA – Rok B 

Z Ewangelii według św...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Jezus chlebem

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA B – 9 sierpnia 2015

Jezus chlebem

Czytaj dalej