Święci oznaczone posty

Prawdziwy św. Mikołaj

Czytaj dalej

24 lipca – wspomnienie Świętej Kingi

Święta KingaKinga (Kunegunda) urodziła się w 1234 r. jako trzecia z kolei córka Beli IV, króla węgierskiego z dynastii Arpadów, i jego żony Marii, córki cesarza bizantyjskiego Teodora I Laskarisa. Miała dwóch braci i pięć sióstr, wśród nich były św. Małgorzata Węgierska oraz bł. Jolenta. Św. Elżbieta z Turyngii była jej ciotką.
O latach młodości Kingi nie wiemy nic poza tym, że do piątego roku życia przebywała na dworze królewskim prawdopodobnie w Ostrzychomiu. Możemy przypuszczać, że otrzymała głębokie wychowanie religijne i pełne jak na owe czasy wykształcenie.
W Wojniczu małoletnia jeszcze Kinga spotkała się z Bolesławem Wstydliwym; tam też doszło do zawarcia umowy małżeńskiej...

Czytaj dalej

23 lipca – liturgiczne święto Brygidy Szwedzkiej, patronki Europy

Święta BrygidaBrygida urodziła się w 1303 r. na zamku w Finstad koło Uppsali. Jej rodzina była spokrewniona z dynastią królewską w Szwecji. Rodzina ta była bardzo religijna. Ojciec co tydzień przystępował do sakramentów pokuty i Eucharystii. Odbył także podróż do Hiszpanii na grób św. Jakuba w Compostelli.
Według żywotów Brygida miała od dziecka cieszyć się oznakami szczególnej przyjaźni Pana Jezusa. Kiedy miała 7 lat, ukazała się jej Najświętsza Maryja Panna i złożyła na jej głowie tajemniczą koronę. Trzy lata później zjawił się jej Chrystus na krzyżu. Na widok męki Pana Jezusa Brygida miała zawołać: „O, mój kochany Panie! Kto Ci to zrobił? Nie chcę niczego, jak tylko miłować Ciebie!” Kiedy Brygida miała 12 lat, zmarła jej matka (1314)...

Czytaj dalej

20 lipca – Błogosławionego Czesława

2017/07/27 Aktualizacja

Błogosławiony Czesław. W tle kula ognista nad Ostrowem Tumskim. Z lewej u góry herb Wrocławia

Błogosławiony Czesław. W tle kula ognista nad Ostrowem Tumskim. Z lewej u góry herb Wrocławia

Czesław urodził się około roku 1180 w Kamieniu Opolskim. Był krewnym św. Jacka. Studiował w Pradze, Paryżu i Bolonii. Studia uwieńczył podwójnym doktoratem z teologii i prawa kanonicznego. Należał obok św. Jacka Odrowąża i Hermana Niemca do księży z otoczenia biskupa krakowskiego, Iwona Odrowąża. Zajmował stanowisko kustosza kolegiaty sandomierskiej. Wskazuje to na rycerskie (szlacheckie) pochodzenie Czesława, gdyż wówczas tylko takich przyjmowano do kapituły.

Jako kapłan diecezjalny, na przełomie 1220/1221 r. wstąpił do dominikanów. Habit otrzymał z rąk samego św. Dominika. W roku 1222 roku przybył z innymi współbraćmi, w tym ze św...

Czytaj dalej

24 czerwca – dzień narodzin Świętego Jana Chrzciciela

 Święty Jan Chrzciciel

Święty Jan Chrzciciel Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co „Bóg jest łaskawy”. Jan Chrzciciel urodził się jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1, 5-80). Jego narodzenie z wcześniej bezpłodnej Elżbiety i szczególne posłannictwo zwiastował Zachariaszowi archanioł Gabriel, kiedy Zachariasz jako kapłan okadzał ołtarz w świątyni (Łk 1, 8-17). Przyszedł na świat sześć miesięcy przed narodzeniem Jezusa (Łk 1, 36), prawdopodobnie w Ain Karim leżącym w Judei, ok. 7 km na zachód od Jerozolimy. Wskazuje na to dawna tradycja, o której po raz pierwszy wspomina ok. roku 525 niejaki Teodozjusz. Przy obrzezaniu otrzymał imię Jan, zgodnie z poleceniem anioła...
Czytaj dalej

Katarzyna Aleksandryjska

 2016/12/07 Aktualizacja

Michelangelo Caravaggio 060.jpg

Święta Katarzyna z Aleksandrii – obraz pędzla Caravaggia

Data urodzenia ok. 282 Aleksandria
Data śmierci ok. 300 Aleksandria
Wspomnienie 25 listopada
Atrybuty koło do łamania kości, anioł, Dziecię Jezus, filozofowie, gałązka palmowa, korona, krzyż, księga, miecz, piorun
Patronka zakonu katarzynek, Nowego Targu, uniwersytetów (w tym paryskiej Sorbony), wielu zawodów (adwokatów i notariuszy, bibliotekarzy, drukarzy, filozofów chrześcijańskich, kolejarzy, kołodziejów, literatów, młynarzy, fryzjerów, modystek, mówców, piekarzy, powroźników, prządek, szwaczek, uczonych, woźniców, zecerów, nauczycieli), orędowniczka od bólu gardła i głowy

Katarzyna Aleksandryjska była męczennicą chrześcijańską, nal...

Czytaj dalej

Święty Marcin

2016/11/12 Aktualizacja
.
11 listopada to nie tylko Święto Niepodległości, ale i imieniny Świętego Marcina. Tylko w tym dniu na ulicy Święty Marcin w Poznaniu (ulica Święty Marcin, a nie Świętego Marcina!) – więc na tej ulicy skosztujesz wspaniałe i jedyne w swoim rodzaju smaczne rogale świętomarcińskie.

Święty Marcin w Poznaniu

Święty Marcin w Poznaniu / fot. A. Przybylski

 

Co roku, tylko w tym miejscu, właśnie na ulicy Święty Marcin w Poznaniu – można spotkać jej patrona i skosztować jedynego w kraju rogala świętomarcińskiego. Punktem kulminacyjnym obchodu imienin Marcina na tej popularnej w Poznaniu ulicy – jest korowód świętomarciński przechodzący właśnie tą ulicą.

11 listopada, jak każdego roku wyrusza barwny korowód ze Świętym Marcinem na jego czele, w stroju rz...

Czytaj dalej

5 listopada – Świętych Elżbiety i Zachariasza, rodziców św. Jana Chrzciciela

Maryja i Święta Elżbieta

Elżbieta pochodziła z kapłańskiego rodu Aarona (Łk 1, 5). Nad wszystkim, co o niej przekazał św. Łukasz dominuje opis jej nawiedzenia przez Maryję. Kiedy Elżbieta była w szóstym miesiącu ciąży, odwiedziła ją jej kuzynka, Maryja. Elżbieta za natchnieniem Ducha Świętego poznała w niej Matkę Boga i powitała ją słowami: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego”. Wypowiedziane wtedy przez Elżbietę pozdrowienie Maryi, to jakby drugi – pierwszym była zapowiedź narodzin Jezusa – etap biblijnych początków kultu Bogurodzicy. Oto myśli przewodnie tej pramariologii:
– Maryja jest błogosławiona wśród wszystkich niewiast;
– Jest matką Pana;
– Szczególnie błogosławiony jest owoc jej łona;
– Wyniesienie Maryi jest zapłatą za Jej wiarę w spełnienie się obietnic Bożych;
– Pojawienie się Maryi w domu Elżbiety ta ostatnia uważa za całkowicie niczym niezasłużony z jej strony zaszczyt;
– Jeszcze nie narodzony Syn Boży poprzez Maryję rozpoczyna swoje zbawcze oddziaływanie na ludzi, bo za takie uznajemy symboliczne „poruszenie się dziecięcia” w łonie Elżbiety; tak właśnie „owocuje” owo łono.
Elżbieta mówi kilka prawd z zakresu najwcześniejszej chrystologii nowotestamentalnej. A więc:
– to, że Mesjasz miał się narodzić z niewiasty, bo to oznacza „bycie owocem” maryjnego łona;
– to, że Syn Człowieczy przychodzi na świat dla ludzi;
– to, że przez poruszenie się jeszcze nie narodzonego Jana Chrzciciela ludzkość odczuwa działanie Boga.

Mamy tu  do czynienia z nawiązaniem do słów anioła Gabriela, zwiastującego na...

Czytaj dalej

Ks. prof. Chmielewski: Dzień Wszystkich Świętych ma być radosny!

__„Wszyscy Święci” – Błogosławiony Jan z Fiesole (1395-1455), znany m. in. jako Fra Angelico (Braciszek Anielski)
_

Promowanie święto...

Czytaj dalej

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI – 8 sierpnia – święto św. Dominika, założyciela Zakonu Kaznodziejskiego

Santo Domingo en oración__[Modlitwa Świętego Dominika; obraz pędzla El Greca]

Urodził się między rokiem 1171 a 1173 w ówczesnym królestwie Kastylii, na terenie dzisiejszej Hiszpanii, w Calaruega, w diecezji Osma. Wywodził się z bogatej rodziny Gusmano (Guzman). Jego rodzicie: Feliks i Joanna (uznana później za błogosławioną) mieli jeszcze kilkoro dzieci, z których jeden – Mames został błogosławionym, a Antoni księdzem diecezjalnym. Dominik kształcił się najpierw w rodzinnej miejscowości, a później w Walencji, gdzie szkolnictwo stało na wysokim poziomie. Został kapłanem w roku 1196 i od razu mianowano go kanonikiem katedry w Osma. W latach 1203 – 1205 odbył podróż wraz ze swoim biskupem Dydakiem do Niemiec, aby tam przygotować ślub syna króla Kastylii z księżną Marchii...

Czytaj dalej