Wczoraj… przedwczoraj… oznaczone posty

EWANGELIA – Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom

22 kwietnia 2019 r. – Poniedziałek w oktawie Wielkanocy – Rok C  | Kolor szat: biały

słuchamy biblii

Ewangelia (Mt 28, 8-15)

Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.

A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».

Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

21 kwietnia 2019 r. – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Rok C  | Kolor szat: biały
.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna

.

słuchamy biblii

EWANGELIA

J 20, 1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Chrystus namaszczony przez Ducha Świętego

EWANGELIA

Czytaj dalej

EWANGELIA – Zdrada Judasza

EWANGELIA

Czytaj dalej

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI – 15 kwietnia – Święte Anastazja i Bazylisa

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI

Patr...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Wjazd Jezusa do Jerozolimy

EWANGELIA 

Czytaj dalej

OGŁOSZENIA w RODZINIE RODZIN -> potrzeba mieszkania

OGŁOSZENIA RODZINY RODZIN

Czytaj dalej

OŁTARZEW – Misterium 2019 – Zaproszenie „Nie z tego świata”

2019/04/11 Aktualizacja

OŁTARZEW – Misterium

Czytaj dalej

TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH 2019

TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH

Czytaj dalej

WALNE ZGROMADZENIE – 2019 – Przypominamy o Walnym Zgromadzeniu SARR w sobotę 6 kwietnia

WALNE ZGROMADZENIE

Czytaj dalej