wg św. Mateusza oznaczone posty

EWANGELIA – Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom

EWANGELIA

Czytaj dalej

EWANGELIA – Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie

EWANGELIA

Czytaj dalej

EWANGELIA – Pokłon mędrców ze wschodu

6 stycznia 2019 r. – Uroczystość Objawienia Pańskiego – Rok C | Kolor szat: biały

EWANGELIA

słuchamy biblii

Mt 2, 1-12 Pokło...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Śmierć dzieci w Betlejem

28 grudnia 2018 – Święto świętych Młodzianków, męczenników – Rok C | Kolor szat: czerwony

EWANGELIA

On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda

Ewangelia (...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Duch Ojca waszego będzie mówił przez was

26 grudnia 2018 r., – Święto św. Szczepana – Rok C |Kolor szat: czerwony

EWANGELIA

Ewangelia (Mt 10...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Drzewo Jessego, obrazujące rodowód Jezusa z Psałterza Ingeborgi Duńskiej (1175-1236) Królowej Francji

Drzewo Jessego, obrazujące rodowód Jezusa z Psałterza Ingeborgi Duńskiej (1175-1236) Królowej Francji

25 grudnia 2018 r. – Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Rok C
Wieczorna Msza wigilijna
| Kolor szat: biały
.
słuchamy biblii
EWANGELIA

Mt 1, 1-25 Rodowód Jezusa Chrystusa i zapowiedź Jego narodzenia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Jora ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achazojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Po przesiedleniu...

Czytaj dalej

EWANGELIA – 1 listopada – Osiem błogosławieństw

1 listopada 2018 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych – Rok B | Kolor szat: biały

EWANGELIA

M...

Czytaj dalej

EWANGELIA – Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

27 maja 2018 – Uroczystość Najświętszej Trójcy – Rok B | Kolor szat: biały

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Ewangelia (...

Czytaj dalej

EWANGELIA na 10 IX 2017 – Braterskie upomnienie

10 września 2017 – Dwudziesta Trzecia Niedziela zwykła – Rok A

Ewangelia (Mt 18...

Czytaj dalej

Ewangelia na 3 IX 2017 – ‚Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie’

3 września 2017 – Dwudziesta Druga Niedziela zwykła – Rok A

3 września 2017 - Dwudziesta Druga Niedziela zwykła - Rok A

 słuchamy biblii

Ewang...

Czytaj dalej