Franciszka Siedliska — zakonnica, błogosławiona

Franciszka Siedliska — zakonnica, błogosławiona

założycielka Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, tercjarka
franciszkańska. Urodziła się 12 listopada 1842 w ziemiańskiej rodzinie w Roszkowej Woli koło Nowego
Miasta nad Pilicą.
Data i miejsce śmierci: 21 listopada 1902, Rzym, Włochy