KSIĄŻKA – ‚Wszystko jest DAREM’

KSIĄŻKA

Z wielką radością prezentujemy książkę ks. Feliksa Folejewskiego, która ukazała się w roku Złotego Jubileuszu Kapłaństwa ks. Feliksa.
mt_ignore:


WSZYSTKO JEST DAREM

ks. Feliks Folejewski

Zbiór refleksji, które ośmielam się przekazać w książce, jest spełnieniem prośby członków Rodziny Rodzin. Jest również informacją dla szerszego grona czytelników o naszej wspólnocie rodzinnej. Są to teksty pisane dla Biuletynu Rodziny Rodzin, który spełnia rolę pomocy w naszej trosce o rodziny. Jest pismem wewnętrznym ruchu, miejscem wymiany myśli, informacji o tym co słychać, czym żyją nasze rodziny, są to również materiały służące duchowej formacji członków Rodziny Rodzin.

Teksty, które napisałem są rozmową Ojca Duchownego Rodziny Rodzin – z dziećmi naszej wspólnoty. Pisząc „rozmowy z dziećmi” mam na myśli: dziadków, rodziców, młodzież, dzieci. Bowiem wszyscy jesteśmy Dziećmi Bożymi. U źródeł  naszego braterstwa i miłości siostrzanej jest Boże Ojcostwo.
Całe moje życie kapłańskie – pięćdziesiąt lat – jest służbą Rodzinie Rodzin. Artykuły umieszczone w książce są poniekąd przypomnieniem pewnych wydarzeń naszej pracy w Ruchu.

Ks. Feliks Folejewski SAC
Ojciec Duchowny Rodziny Rodzin

Warszawa, dnia 3 maja 2009 r.
Święto Królowej Polski