GÓRA KALWARIA – MISTERIUM 2015 – Bliżej Nowej Jerozolimy

GÓRA KALWARIA – Misterium 

Relację z Misterium Męki Pańskiej można obejrzeć po kliknięciu poniższego linku:
http://kalwaria-mazowsza.org/?page_id=314

Dwukrotnie: w sobotę 28 marca oraz w Niedzielę Palmową 29 marca 2015 o godzinie 20 zostało odegrane Misterium Męki Pańskiej, we wnętrzu kościoła parafialnego w Górze Kalwarii.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wejść można było tylko z karnetami.

Prosiliśmy o modlitwę w intencji przygotowań do Misterium.

W sobotę 28 marca oraz w Niedzielę Palmową 29 marca 2015 r. o godz. 20.00 – Góra Kalwaria przeistoczyła się w Nową Jerozolimę. Przed Piłatem stanął Jezus, oskarżany przez faryzeuszy i dostojników żydowskich, rzymscy żołnierze powiedli Go na Golgotę.
Maryja, Weronika i płaczące Niewiasty wyszły Mu naprzeciw, Szymon Cyrenejczyk wsparł w dźwiganiu krzyża, Piotr żałował tego, że się zaparł, Judasz, utraciwszy nadzieję, uciekł przed możliwością przebaczenia.
Na Golgocie setnik rzymski, Longinus, rozpoznał w Ukrzyżowanym Syna Bożego. Dokonała się Męka, dokonał się tryumf Krzyża. 

Zrealizowana została wielkopostna tradycja wspólnego przeżywania Męki Pańskiej, zapoczątkowana w Górze Kalwarii już w XVII wieku.

W Niedzielę Palmową o godz. 12.15 na rynku odbył się uroczysty wjazd Jezusa na osiołku do miasta – w otoczeniu uczniów, pośród tłumu mieszkańców, w scenerii ulicznego targowiska, przygotowanego przez Cech Rzemiosł z Góry Kalwarii. Uroczysta procesja przeszła do kościoła parafialnego, gdzie można było wziąć udział w Liturgii Niedzieli Palmowej.


Misterium odbyło się w kościele parafialnym. Były to dwa przedstawienia; w sobotę przed Niedzielą Palmową i – tradycyjnie – w Niedzielę Palmową.

Środki pozyskane od sponsorów komercyjnych, którymi dysponowało Bractwo, wsparte dotacją celową z Urzędu Miasta, zapewniły profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (spektakle odbywały się o godz. 20.00), a także dwukrotny występ zespołu akompaniującego Monogramista JK.

Ponieważ ilość miejsc w kościele była ograniczona, rozprowadzano bezpłatne karnety, uprawniające do wejścia na widownię. Miejsca nie były numerowane.
_
JT na podst.: http://kalwaria-mazowsza.org/