PORADNIA RODZINNA – Zaproszenie na Warsztaty Rozwoju Osobistego

PORADNIA RODZINNA

Rozpoczynamy nowy etap działalności Poradni Rodzinnej Rodziny Rodzin a będzie to prowadzenie różnego rodzaju warsztatów rozwoju osobistego. W wyniku transformacji systemowej wiele osób boryka się z problemem adaptacji do nowych warunków. W związku z tym narastają sytuacje konfliktowe w małżeństwach i rodzinach, pojawiają się rozwody i rozkład pożycia małżeńskiego i rodzinnego. Warsztaty mają pomóc zapobiegać takim zjawiskom a także mogą pomóc osobom, które przeżywają trudności w odnalezieniu siebie samego w nowej rzeczywistości.

Pragniemy wyjść naprzeciwko potrzebom małżonków, rodzinom oraz osobom indywidualnym zainteresowanym proponowaną tematyką. Istnieje duże zapotrzebowanie i zainteresowanie na tego typu warsztaty i szkolenia. Wiedzę i doświadczenie a także umiejętności zdobyte podczas warsztatów można będzie wykorzystać w domu, w pracy lub innych środowiskach gdzie żyjemy i budujemy różnego rodzaju relacje. Mamy nadzieję, że nasze działania trafią w potrzeby szerokiej grupy małżonków, rodziców, wychowawców oraz wszystkich zainteresowanych tematami, które zaproponujemy.

Praca Poradni na rzecz małżeństw i rodzin jest planowa i powszechna. Pragniemy uwrażliwić na siebie wzajemnie wszystkich ludzi. Nasze działania będą ukierunkowane na działalność psycho-edukacyjną, profilaktyczno-prewencyjną a także terapeutyczną. Będą to zajęcia rozwojowe w zakresie:

  • budowania więzi i relacji osobowych, małżeńskich i rodzinnych
  • prawidłowej komunikacji
  • budowanie poczucia własnej wartości, godności
  • rozpoznawania uczuć
  • stawiania granic fizycznych i psychicznych innym i obrona swoich granic
  • rozwiązywania konfliktów

Na cyklu spotkań spojrzymy całościowo na człowieka, na jego życie, uczucia, potrzeby, wartości a także na konflikty w małżeństwie, w rodzinie lub w pracy, jako sytuacje, która może przynieść rozwój i zmianę.

Co zyskasz – w życiu prywatnym, zawodowym i towarzyskim:

  • Poznasz sposoby jak informować innych o swoich uczuciach i potrzebach
  • Polubisz bardziej siebie, bo zrozumiesz, co się w Tobie dzieje
  • Poznasz wiele ciekawych osób

 

Dla kogo

Warsztaty adresowane są do wszystkich osób, które chcą poprawić, jakość relacji i komunikacji ze sobą i z innymi oraz nauczyć się dbania o własne i cudze potrzeby.

Terminy

Cel

Pierwszy warsztat poszerza wiedzę i świadomość tego, czym jest miłość a także pogłębia wiedzę w obszarach poznawania samego siebie, umiejętności okazywania miłości, proszenia i przepraszania. Z jednej strony – poznamy skuteczne sposoby okazywania miłości i dbania o nią, aby rozwijała się w nas; z drugiej – poznamy skuteczne sposoby przepraszania w sytuacji, gdy kogoś urazimy lub zranimy.

Drugi warsztat zawiera elementy treningu uświadamiania sobie i nazywania uczuć, które są przyjemne w przeżywaniu na przykład uczucie miłości, życzliwości, troski, współczucia, empatii a także trudnych w przeżywaniu takich jak złość, gniew, poczucie krzywdy, poczucie winy, wstyd. Człowiek nie jest odpowiedzialny za uczucia, które w nim pojawiają się, ale jest odpowiedzialny za to, co z nimi zrobi, jak je przeżyje i wykorzysta, w jaki sposób okaże je innym.

Trzeci warsztat poszerza wiedzę na temat przebaczenia lub zatrzymania urazy w sercu, będziemy uczyć się jak rozróżniać przebaczenie od pojednania, czym jest przebaczenie a czym jest brak przebaczenia.

 

Forma

Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami edukacyjnymi część teoretyczna połączona z ćwiczeniami, które umożliwiają uczestnikom podjęcie odpowiedzialności za własny rozwój i angażowanie się w proces uczenia.
_
Miejsce

Warszawa, ul. Łazienkowska 14, wejście z lewej, sala im. Kard. S. Wyszyńskiego
Dojazd ZTM – przystanek Rozbrat 06.

Cena
100 zł/osoby – zainwestuj w swój rozwój
Szczegóły
Biuletyn Rodziny Rodzin www.rodzinarodzin@gmail.com, plakaty
Zapisy
email: bozena.pustola@gmail.com lub tel. 691 737 052

Prowadząca:

Bożena Pustoła – Doradca Życia Rodzinnego, Mediator. Od 1997 roku zajmuje się przygotowywaniem narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa, oraz małżeństwami, które przeżywają trudności, specjalizując się w mediacji małżeńskiej i rodzinnej. Ukończyła Studium Życia Rodzinnego, UKSW, Szkołę Mediacji, Kurs Systemowej Terapii Rodzin. Zajmuje się m.in. prowadzeniem warsztatów kształtujących umiejętności społeczne i emocjonalne pomagając uczestnikom odnaleźć się we współczesnym świecie. Prowadzi warsztaty dla osób dorosłych. Pomaga im nazywać i oswoić trudne emocje i wykorzystać energię, jaką dają do konstruktywnego działania.

Zapraszamy!

Przyjdź i dowiedz się skąd każdego dnia czerpać energię i pozytywne nastawienie. 

Czas na zmiany, aby odnaleźć radość i smak życia!

Nie wahaj się i przyjdź na warsztaty!

To przyda się zawsze i na zawsze.
_

zobacz też: http://rodzinarodzin.pl/index.php/poradnia/
_
JT wg informacji z Poradni Rodzinnej

PORADNIA RODZINNA