EWANGELIA na 21 czerwca 2015 – UCISZENIE BURZY NA JEZIORZE

EWANGELIA

UCISZENIE BURZY NA JEZIORZE 21.06.2015 R. /  XII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK B

Burza na jeziorze galilejskim – obraz Rembrandta Harmenszoona van Rijn

Burza na jeziorze galilejskim – obraz Rembrandta Harmenszoona van Rijn datowany na rok 1633

 

Gdy  zapadł  wieczór  owego  dnia,  Jezus  rzekł  do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz  zerwał  się  gwałtowny  wicher.  Fale  biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?». On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się». Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?» Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: «Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»

XII NIEDZIELA ZWYKŁA Ewangelia według św. Marka (MK 4, 35-41)

.

JT