EWANGELIA na 25 grudnia 2018 (Msza w nocy) – Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel

EWANGELIA

25 grudnia 2018 r. – Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Rok C | Kolor szat: biały

Gerard van Honthorst - Narodzenie Jezusa

Gerard van Honthorst – Narodzenie Jezusa

EWANGELIA

Łk 2, 1-14 Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
«Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom, w których ma upodobanie».

Oto słowo Pańskie

Ewangelię można też wysłuchać:
http://www.biblijni.pl/czytania/4665_slowa_ewangelii_wedlug_swietego_lukasza.html

JT na podst. m. in: http://liturgia.niedziela.pl/?data=2015-12-25