czwartek, 25 lipca, 2024

Wyjaśnienia

2017/05/09 Aktualizacja

54b02b8188b7d_o.jpg

AKTUALIZACJA

Przy niektórych wpisach na naszej stronie podana jest data aktualizacji. Jest tak, gdy po opublikowaniu wpis został istotnie zmieniony lub uzupełniony. Jest to ważna informacja dla przeglądających naszą stronę, bo jeżeli kiedyś dany wpis czytali, to dowiadują się że pojawiło się na nim coś nowego. Przykładowo: wpis na temat Obchodów 186. rocznicy bitwy pod Olszynką Grochowską opublikowany 2017/02/26 rano, przed rozpoczęciem opisywanych uroczystości, został istotnie, zgodnie z dostępem do nowych informacji w następnych dniach – zmieniony i uzupełniony. Ostatnia aktualizacja 2017/03/02.  Zmieniona została nie tylko forma tekstu (który był zapowiedzią nadchodzących uroczystości) – na tekst w formie czasu dokonanego, opisujący wydarzenia które się już odbyły, ale co ważniejsze, tekst został uzupełniony o opis skandalu jaki się podczas tych uroczystości wydarzył, wraz z krótkim komentarzem wyjaśniającym.

CZYTANIA NIEDZIELNE

Czyli czytania w niedziele, niektóre uroczystości i święta. Czytane są w cyklu trzyletnim (A-B-C).

Litera określa rok liturgiczny, rozpoczynający się w I Niedzielę Adwentu. Rok A jest wtedy, gdy reszta z dzielenia numeru roku przez 3 wynosi 1, rok B, gdy wynosi 2, a rok C, gdy wynosi 0.

Na przykład w roku liturgicznym 2015-2016 obowiązują czytania według cyklu C.

Czytania w ramach poszczególnych cykli: A, B i C, zdeterminowane są przez Ewangelię, z której wybrane fragmenty przeważają w niedziele danego roku liturgicznego. W roku A przeważają fragmenty z Ewangelii Mateusza, w roku B – z Ewangelii Marka, zaś w roku C – z Ewangelii Łukasza.

KORZEC

W Ewangelii Mt 5, 15 mowa o pojemniku na rzeczy sypkie (ok. 8 l).  Zadaniem apostołów było szerzyć znajomość Boga (ukazywanie światła) wobec wszystkich, a nie jego ukrywanie pod przysłowiowym korcem.

PROMOTOR SPRAWIEDLIWOŚCI

Promotor sprawiedliwości – urzędnik występujący podczas procesu kanonizacyjnego. Urząd ten powołał w 1983, papież Jan Paweł II. Promotor sprawiedliwości czuwa nad zachowaniem norm prawnych podczas procesu, przygotowuje pytania dla świadków oraz powołuje biegłych, a w razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości może przerwać proces beatyfikacyjny. Ma za zadanie także weryfikowanie wszystkich negatywnych informacji na temat wyniesienia kandydata na ołtarze. Może także żądać uzupełnienia akt po przeprowadzeniu procesu diecezjalnego.
Mianowany jest przez kardynała, wikariusza generalnego Rzymu. Ma za zadanie dołożyć wszelkich starań, by proces był jak najbardziej obiektywny. Robi wszystko, by kwestionować świętość. Ma za zadanie ją kwestionować. Zbiera i weryfikuje dowody świętości, wysłuchuje świadków, którzy tę świętość z różnych powodów podważają.
Promotor sprawiedliwości nazywany jest popularnie „advocatus diaboli”, czyli adwokat diabła. „Advocatus diaboli” to dawniejsza nazwa tego, kto w procesie kanonizacyjnym krytycznie ocenia dowody świętości, z cudami włącznie. Potocznie adwokatem diabła nazywa się osobę, która będąc zwolennikiem danej sprawy, staje przeciwko niej, by poprzez kontrargumenty dowieść jej słuszności.

ROK C

Rok C – oznaczenie czytań w niedziele, niektóre uroczystości i święta. Litera określa rok liturgiczny, rozpoczynający się w I Niedzielę Adwentu. Rok C jest wtedy, gdy reszta z dzielenia dwóch końcowych cyfr numeru roku przez 3 wynosi 0. Na przykład w roku liturgicznym 2015-2016 obowiązują czytania według cyklu C.
Czytania w ramach poszczególnych cykli zdeterminowane są przez Ewangelię, z której wybrane fragmenty przeważają w niedziele danego roku liturgicznego. W roku C przeważają fragmenty z Ewangelii Łukasza.

UBODZY W DUCHU

Tzn. uniżeni duchowo, czyli ludzie cechujący się dziecięctwem duchowym, warunkiem wejścia do królestwa niebieskiego (Mt 18,1-4).

.

JT

Ważne!