Eucharystia źródłem mocy rodziny

2016/10/01 Aktualizacja

 

FORMACJA na Marzec 2016

Eucharystia źródłem mocy rodziny

 

„ (…) zagraża nam kłamstwo udające prawdę i grzech udający dobro”.
/św. JAN PAWEŁ II/

W marcu rozważamy następujące sprawy:

 – życie sakramentalne w rodzinie Eucharystia
 – praktyka częstego sakramentu pojednania
 – kierownictwo duchowe małżonków
 – wspólna Eucharystia rodzinna
 – Eucharystia kluczem rozwiązywania trudności w rodzinie
 – rodzinne postawy eucharystyczne
 – co zagraża naszej rodzinie?

Przeczytaj -> cały tekst formacji
 

 
 

 

Zobacz poprzednią FORMACJĘ -> Formacja 2016-02 Dar obecności ludzi starszych w rodzinie

 

 

JT m. in. na podst.: Formacja 2016-03 Eucharystia źródłem mocy rodziny