O. John Basobora w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa

Z inicjatywy Wydziału Duszpasterskiego Kurii Warszawsko-Praskiej w dniach 29-30 marca organizowane są w Bazylice Najświętszego_Serca Pana Jezusa, przy ul. Kawęczyńskiej 53 spotkania modlitewne z charyzmatycznym rekolekcjonistą – o. Johnem Bashoborą.

O. John Bashobora pochodzi z Ugandy i jest aktywnym promotorem Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Oprócz działalności ewangelizacyjnej prowadzi w Afryce dzieła pomagające ubogim, szczególnie młodzieży.  Bazylika gościła już o. Johna na dniu ewangelizacji w 2014 r.

W programie tegorocznych modlitw z o. Bashoborą przewidziane są konferencje o godz. 1600 i Msze św. z modlitwą o uzdrowienie o godz. 1800.

Chętni do udziału w modlitwie z o. Johnem Bashoborą nie muszą posiadać kart wstępu, ani nie ponoszą z tego tytułu żadnych opłat. W Bazylice nie prowadzi się również rezerwacji miejsc na te spotkania. Mile widziani są w Bazylice wszyscy, którzy czują potrzebę takiej modlitwy i oczekują na duchowe wskazania o. Johna.

 

JT na podst.: http://www.bazylika.salezjanie.pl/index.php?pokaz=ogloszenia#id_969