KSIĄŻKA – Diabelskie bębny

KSIĄŻKA

Teksty piosenek rockowych przyjmowane są przez odbiorców całkowicie bezkrytycznie. Do dziś nie ukazało się ani jedno opracowanie na temat tych tekstów, czy choćby obiektywne przedstawienie problemu ich oddziaływania na młodzież. Tymczasem oddziaływanie to jest ogromne. Książkę „Diabelskie bębny” można by na pewno zatytułować inaczej. W swoich amerykańskich wykładach autor mówi często o wpływach przemocy kierowanych do podświadomości. O tym, jak niebezpieczne są to wpływy, pisze w tej książce. Pokazuje, w jaki sposób teksty piosenek przyczyniły się do zwiększenia licznych negatywnych zjawisk, jakie obserwujemy w dzisiajszym społeczeństwie.

Autor:
John Rockwell

Pełny tytuł:
Diabelskie bębny