DLA MAŁŻONKÓW 2016 – AUDYCJE DLA MAŁŻONKÓW i RODZICÓW

AUDYCJE DLA MAŁŻONKÓW i RODZICÓW

.

 w RADIU MARYJA we wtorki o 21:30

04.10 Skauci Europy to życie w duchu 8 błogosławieństw.

dh Piotr Bogusz – Namiestnik Wędrowników

dh Michał Pałamaż – członek Rady Naczelnej

11.10 Oczekiwanie na narodziny śmiertelnie chorego dziecka.

Dobrosława Jedynak, prezes Fundacji Salus Homini,

Aleksandra Nowicka, psycholog, Małgorzata Bronka,

członek zarządu Stowarzyszenia Rodziców po Poronieniu

18.10 12 kroków ku pełni życia.

ks. dr hab. Romuald Jaworski, psycholog

25.10 Jak pomóc przejść przez młodzieńczy kryzys wartości?

dr Henryk Jarosiewicz, psycholog

01.11 Obcowanie Świętych.

o. Marcin Ciechanowski, paulin

08.11 Przeżywanie żałoby.

ks. Robert Arndt

15.11 Ślub z osobą niepraktykującą.

ks.bp Krzysztof Włodarczyk

22.11 „We czci niech będzie małżeństwo i łoże nieskalane”

dr hab. Mieczysław Guzewicz, teolog biblijny i pastoralny, świecki konsultor Rady EP ds. Rodziny

29.11 Jak błędy wychowawcze skutkują w dorosłym życiu dzieci?

Monika i Marcin Gajdowie, terapeuci

06.12 Objawienie Pańskie, świętowanie ostatniego dnia godów w polskiej rodzinie.

Aldona Plucińska, etnograf

13.12 Stan wyjątkowy w małżeństwie,

jak sprostać temu wyzwaniu?

Bernarda Korycko,koordynator Szkoły Dobrych Żon Renata Zygmunt, Ewa Makarewicz, liderki Fundacji Twórcza Kobieta

20.12 Adoptujmy dzieci!

ks.Paweł Kutynia, dyrektor łódzkiego Archidiecezjalnego

Centrum Służby Rodzinie wraz ze współpracownikami.

27.12 Relacje pomiędzy młodymi małżonkami a ich rodzicami.

Elżbieta i Piotr Markowie

03.01 Savoir-vivre dla dzieci.

ks.dr Janusz Stańczuk, redaktor naczelny miesięcznika TAK RODZINIE

.

Audycje archiwalne na stronie www.radiomaryja.pl