Warszawskie kapliczki

Warszawskie kapliczki

Roztaczały opiekę nad domownikami, służąc także jako miejsce wspólnych modlitw, gdy podczas godziny policyjnej bądź z uwagi na niebezpieczeństwa czyhające codziennie na ulicach miasta dotarcie do kościoła mogło stanowić zagrożenie życia

Warszawskie kapliczki powstawały od początku okupacji, ale najwięcej ich pojawiło się od lata 1943 r. aż do wybuchu Powstania Warszawskiego. Trwający terror, wieści o zbrodni w Katyniu i śmierci gen. Sikorskiego, brak sukcesów aliantów w walce z Niemcami, zagłada getta – wszystko to powodowało, że modlitwa stawała się szczególnie ważna. Stanowiła często jedyne źródło oparcia, przynosiła ulgę i dodawała otuchy. To właśnie wówczas zaczęły powstawać ołtarzyki zwłaszcza z obrazami i figurami otoczonej w Warszawie szczególnym kultem Matki Bożej – patronki AK, ale także z wizerunkami Jezusa i św. Barbary – opiekunki Walczącego Podziemia.

Czytaj więcej na -> http://www.niedziela.pl/artykul/101883/nd/Linia-frontu-czyli-warszawskie-kapliczki [dostęp 2016-10-27]