FORMACJA: KRÓLOWANIE CHRYSTUSA WE WSPÓLNOCIE NARODOWEJ

2017/02/20 Aktualizacja

Królowanie Chrystusa  we wspólnocie narodowej  

Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały Ps 24, 7

W tej FORMACJI są omówione następujące tematy: – Jezus Chrystus Królem ochrzczonego narodu – odpowiedzialność za obecność Krzyża w przestrzeni publicznej – społeczny wymiar świętowania Dnia Pańskiego – budowanie postawy zgody i pokoju – eliminacja przemocy ideologicznej w życiu publicznym – postawa wobec szerzenia kłamstwa i nienawiści – wychowanie patriotyczne w rodzinie i społeczeństwie – wierność wartościom chrześcijańskim w sferze publicznej – misja służby w polityce – uszanowana władza – budowanie jedności i zapobieganie podziałom – dialog społeczny

Formacja zawiera wybrane fragmenty z nauczania Prymasa Wyszyńskiego, oraz
Papieskie nauczanie Św. Jana Pawła II

Czytaj całość ->

Zobacz <- poprzednią FORMACJĘ

.

Zobacz <- bieżącą FORMACJĘ . JT