czwartek, 25 lipca, 2024

EWANGELIA na 1 grudnia 2019 – Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa

EWANGELIA

1 grudnia 2019 – Pierwsza Niedziela Adwentu – Rok A

Replika Arki, kotwiczy w kanale północnoholenderskiego miasteczka Schagen
Replika Arki wg opisu biblijnego – w kanale północnoholenderskiego miasteczka Schagen

słuchamy biblii

EWANGELIA

Mt 24, 37-44 Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Oto słowo Pańskie

Biblia

.

JT na podst. m. in. -> https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2019-12-01

Polecamy