8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Bóg, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenia, w których Maryja brała udział, uchronił Ją przed wszelką zmazą grzechu. Została więc Ona uwolniona od konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego.

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX.

Zobacz -> GODZINA ŁASKI DLA ŚWIATA – 8 grudnia od 12.00 do 13.00

JT

Tagi: