Zjednoczmy się codziennie w modlitwach za Ojczyznę

2016/12/21 Aktualizacja

Matka Boża Trybunalska

Matka Boża Trybunalska – Patronka Polskich Parlamentarzystów

Kochani!
.
Zjednoczmy się codziennie w Godzinie Miłosierdzia na Koronce za Ojczyznę. Prośmy o dary Ducha Św. dla całego narodu, dar jedności i pokoju oraz mądrość dla rządzących oraz opiekę Trójcy Św. dla naszego kraju. To decydujący czas. Przekażcie dalej. Trwajmy.

Osoby chętne zachęcamy do Jerycha za Ojczyznę. Jeden różaniec dziennie w TEJ INTENCJI DO TRZECH KRÓLI O WYZNACZONEJ PORZE. RÓŻANIEC MIENIA BIEG HISTORII – CUD NAD WISŁĄ, LEPANTO. Odwagi!

Po Akcie zawierzenia Polski Chrystusowi teraz jest wielka walka zła z dobrem. Ofiarujcie (kto tylko może) Komunię Świętą za Polskę, Naszą Ojczyznę i proście o to przyjaciół ze swojej diecezji i z całej Polski.
Z błogosławieństwem Bp Piotr Turzyński

Prośba o modlitwę o godzinie 21 w intencji Polski i Polaków

Jeżeli mamy możliwość, o godzinie 21 wysłuchajmy Apelu Jasnogórskiego w TV TRWAM.
Później weźmy różaniec do ręki i odmówmy jedną dziesiątkę różańca
oraz modlitwę do Św. Michała Archanioła.
Któż jak Bóg!
Przekaż dalej!

.

JT (AJ, BC)