FORMACJA – 'SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA’

  Sprawiedliwość społeczna
  Niech sprawiedliwi weselą się w Panu
  /Ps 97, 12/
  W tej FORMACJI są omówione następujące tematy:
nie ma sprawiedliwości bez miłości
obowiązek wspierania ustawodawstwa
  zgodnego Dekalogiem
sprawiedliwe obowiązki obywateli wobec państwa
prawne zabezpieczenie społecznego wsparcia
  rodzin wielodzietnych
sprawiedliwe prawodawstwo gospodarcze
  i polityczne
wrażliwość na niesprawiedliwość w ojczyźnie
umowy społeczne

 

Formacja zawiera wybrane fragmenty z nauczania Prymasa Wyszyńskiego, oraz
Papieskie nauczanie Św. Jana Pawła II

Czytaj całość ->

 

.

Zobacz również <- MIŁOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNĄ

.

Zobacz <- poprzednią FORMACJĘ

.

Zobacz <- bieżącą FORMACJĘ

.

JT