Bramy ciemności

Po abdykacji Mikołaja II w Piotrogordzie zorganizowano uroczysty pochówek poległych w czasie walk po stronie rewolucji

Po abdykacji Mikołaja II w Piotrogordzie zorganizowano uroczysty pochówek poległych w czasie walk po stronie rewolucji

Totalitarny charakter XX w. rodził się na ulicach Piotrogrodu. Współczesnym wydawało się, że stoją u progu lepszego jutra, kiedy faktycznie otwierały się bramy ciemności.

Wybitny rosyjski emigracyjny historyk Michaił Heller, pisząc o wydarzeniach w Rosji z lutego 1917 r. stwierdził, „Nikt jednak nie dowiódł, że samowładztwo musiało upaść w lutym 1917 r.”. Obserwujący owe wydarzenia ambasador Francji Maurice Paléologue napisał, że wypadki zaskoczyły wszystkich. Nienawiść wybuchła nagle, rozlewając się szeroko po centrum miasta i jego dzielnicach. Paléologue pisze, że miał wrażenie, jakby nagle w Piotrogrodzie w ludziach obudziły się najgorsze instynkty, z taką furią masakrowali swych przeciwników i nie tylko rabowali sklepy w centrum miasta, ale także bezmyślnie niszczyli wszystko, co się w nich znajdowało. Ambasador laickiej Francji nawet w prywatnych zapiskach nie pozwala sobie na wynurzenia na temat natury zła, którego był świadkiem. Dla niego był to przejaw najgorszych cech chłopskiej natury. Jednak prawosławni duchowni, skupieni na modlitwie za ojczyznę i cara w Soborze Kazańskim, modlili się przede wszystkim do św. Michała Archanioła, patrona Rosji, o ocalenie od Złego, którego zwycięstwo wydawało się bardziej prawdopodobne aniżeli kiedykolwiek. Wyraźnie odczuwali, że kumulacja ciemnych sił i złowrogich instynktów, wyzwolonych w lutym 1917 r., miała źródło nie tylko w ludzkich słabościach i błędach. Dla wielu okrutna, bratobójcza walka, która nagle rozgorzała w całym mieście, jawiła się nie tyle jako przesilenie polityczne, ile jako ingerencja Złego w ludzką historię.

.

JT na podst. artykułu Andrzeja GRAJEWSKIEGO pt. „Zmierzch” na stronach 48-50 w -> Gościu NIEDZIELNYM nr 9 z 5 marca 2017

Tagi: