Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

21 maja 2017 – Szósta Niedziela Wielkanocna – Rok A

słuchamy biblii

Ewangelia (J 14, 15-21)

Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

Biblia

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

Oto słowo Pańskie

Zobacz <- poprzedni wpis

Zobacz Ewangelie na -> inne niedziele

SalveTv: salvetv
Klikaj codziennie
i oglądaj ->
.

JT na podst. m. in. -> http://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2017-05-21/Ewangelia [dostęp 2017-05-21]