JASNA GÓRA 2017 – 60. DOROCZNA JUBILEUSZOWA PIELGRZYMKA RODZINY RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ

60. DOROCZNA JUBILEUSZOWA PIELGRZYMKA RODZINY RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ

60. DOROCZNA JUBILEUSZOWA PIELGRZYMKA

RODZINY RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ
.
14 – 15 października 2017 roku
.

Hasło pielgrzymki: „ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC I GŁOŚCIE EWANGELIĘ MIŁOŚCI”

.
Kochana RR, Nasz Duchowy Ojciec ks. Kardynał Stefan Wyszyński napisał takie znamienna słowa w swojej książce „Ojcze nasz”: …W chwale Boga można się rozmiłować. Można się rozmiłować aż tak, że nieudolny człowiek pragnie ją głosić nawet własnym kosztem. Znamy takich ludzi. Ogromna jest ich skala począwszy od męczenników i świętych poprzez artystów, pisarzy, rzeźbiarzy, poetów, malarzy, a skończywszy na zwykłych zjadaczach chleba…”. A w innej swojej książce „Miłość na co dzień” ks. Kardynał pisze: …istnieje wielka rzesza ludzi, którzy będąc członkami Kościoła i czując się żywym Kościołem, Ludem Bożym, Królewskim Kapłaństwem, pragną brać odpowiedzialność za Kościół i Jego rozwój na ziemi. Idzie o to, aby ich było jak najwięcej, aby każdy katolik, ochrzczone dziecko Boże, poczuł się odpowiedzialny za rozwój sprawy Chrystusowej i zrozumiał, że z tytułu samego Chrztu jest wezwany i obowiązany do apostolstwa. Każdy powinien być w pewnym sensie apostołem i ma obowiązek apostołowania.

Kochana RR, któż jak nie Maryja, Matka Syna Bożego współcierpiąca z Nim pod Krzyżem, Matka Kościoła i Królowa Apostołów może nauczyć nas tych właściwych słów i czynów, które będą otwierały zagubione serca ludzi z naszych rodzin i wszystkich rodaków, otwierały serca ludzkie na światło Słowa Bożego na bezwarunkową Miłość Miłosierną Boga do Swojego stworzenia. Któż lepiej niż Maryja wskaże nam te drogi i te działania, które musimy podjąć by każdy człowiek, zwłaszcza zagubiony, a z taką tęsknotą oczekiwany przez Boga, odnalazł się w Jego kochających ramionach.

Chodźmy więc do Matki ratować nasze rodziny, ratować Polskę i cały świat. Zanieśmy Jej wszystkie nasze sprawy, a więc i tę, jak pomóc ludziom w dzisiejszych czasach odnaleźć Ojca, a z Nim – pokój serca i sens życia.

.
Program pielgrzymki

14 października, sobota

14.00 Msza Św. rozpoczynająca pielgrzymkę Rodziny Rodzin
w Kaplicy Jasnogórskiej

ok. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego przy pomniku Stefana Kardynała Wyszyńskiego
– po zakończeniu Mszy Świętej

18.00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich (RR)
21.00 Apel Jasnogórski,
21.30 Czuwanie wieczorne (w tym Różaniec Jubilatów Rodziny Rodzin)
23.45 Przygotowanie do Mszy Świętej
24.00 Msza Święta w Kaplicy Jasnogórskiej wraz z Aktem Oddania Rodziny Rodzin Matce Bożej
ok.1.30 Czuwanie nocne (c.d.)
4.30 Zakończenie czuwania


15 października, niedziela

09.30 Msza Św. Rodziny Rodzin w Kaplicy Jasnogórskiej
11.00 – 12.30 Konferencja (w sali Ojca Kordeckiego)
12.45 Modlitwa na zakończenie pielgrzymki przy pomniku Stefana Kardynała Wyszyńskiego
14.00 Przejazd do Doliny Miłosierdzia – nawiedzenie sanktuarium i Koronka do Bożego Miłosierdzia

Miejsca noclegu w Halach w cenie 27 i 30 zł; bilety na przejazd autokarem 55 zł będą sprzedawane w Ośrodku na Łazienkowskiej w sobotę i niedzielę 16 i 17 września po Mszach św. o godz. 10, a także w środy: 27 września i 4 .10. po Mszach św. o godz. 18.

.
Zbiórka pielgrzymów udających się na JG autokarami
14 października (sobota), godz. 8.00 na parkingu przy Torwarze.

.

JT m. in. na podst. -> Biuletynu Rodziny Rodzin nr 7 (169) Wrzesień 2017 Strona 14