Co dalej?

Różaniec do Granic

Uczestnicy Różańca do Granic zbierają się na plaży w Sopocie

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Drodzy Rodacy, a zwłaszcza Uczestnicy -> Różańca Do Granic,

Tak wielki udział w modlitwie Różańcowej jest niezwykłym świadectwem wiary, które obiega cały świat! Pierwszymi owocami, które już widzimy, jest pokój w sercach, radość, które stały się (i stają się naszym udziałem). Uczestnicy Różańca Do Granic mieli okazję się wzajemnie poznać i okazało się że na Różaniec przybyło z całej Polski wielu dobrych, mądrych i wspaniałych ludzi. Nie tylko starszych ale i młodych. Nie tylko kobiety, ale i mężczyźni.

Nie była to modlitwa przeciwko komuś – ale za nas. Pierwsze dwie części zostały odmówione za Polskę, kolejne dwie za cały świat!

Trwajmy dalej na czuwaniu i modlitwie. Przed każdym z nas droga, na której prowadzą nas Jezus Chrystus, Jego i nasza Mama – Maryja, Królowa Polski, nieba i całej ziemi, Królowa każdego z nas. A wszystkich łączy, umacnia i uzdalnia Duch Święty.

Często pada pytanie – co dalej?

Oto co wiemy na pewno:

1. Niech każdy z nas modli się na Różańcu, regularnie i wytrwale (najlepiej codziennie). Niech ta różańcowa „misja specjalna” rozwija się na chwalę Bożą.

2. Jednym z najważniejszych wezwań Fatimy była prośba Matki Bożej o wynagradzanie za grzechy przeciw Jej Niepokalanemu Sercu, w formie nabożeństw pierwszych sobót miesiąca. W trakcie przygotowań do Różańca Do Granic bardzo mocno wzrastała w organizatorach świadomość wagi tej prośby. Nasza modlitwa na granicach sama w sobie była narodowym nabożeństwem pierwszej soboty. Jest bardzo ważne, by praktyka „pierwszych sobót” stała się powszechna. Organizatorzy bardzo proszą: zostańcie APOSTOŁAMI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI. Kontynuujcie udział na tych nabożeństwach, wbrew światu i wbrew wszelkim trudnościom. Zapraszajcie kolejne osoby, by rozpoczęły tę praktykę duchową. Warto podjąć konkretne zobowiązanie, na przykład – będę się modlić i do końca roku zaproszę kolejne 3 osoby. Od stycznia tak samo – będę się modlić i do końca roku zaproszę kolejne 5 osób. Wielu z nas tego dnia, 7 października po raz pierwszy wzięło udział w nabożeństwie pierwszej soboty. Przed nami jeszcze (co najmniej) 4! 🙂

Organizatorzy Różańca Do Granic proszą o modlitwę, by w pokorze poddawali się woli Boga i zawsze realizowali Jego wolę.

Niech im Dobry Bóg Ojciec błogosławi! Amen

Różaniec do Granic

Różaniec do Granic na plaży w Gdańsku. Zdjęcie z zagranicznej strony internetowej

Tak na wszelki wypadek przypominamy

Warunki udziału w nabożeństwie wynagradzającym za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi:

1. Należy przystąpić do spowiedź w pierwszy piątek lub pierwszą sobotę miesiąca.
Przed spowiedzią – co istotne – należy wzbudzić intencję zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. Intencję można wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.
Można wyspowiadać się też też wcześniej, najważniejsze aby być w stanie łaski.

2. Przyjąć Komunię św. w intencji wynagradzającej za grzechy przeciw Niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny.

3. Odmówić jedną część różańca, również w intencji wynagradzającej.

4. Odprawić przynajmniej 15 minutową medytację nad jedną lub kilkoma tajemnicami różańca.

.

JT m. in. na podst. -> http://rozaniecdogranic.pl/ [dostęp 2017-10-25]