BOŻE NARODZENIE 2017 – Życzenia od ks. Zenona Hanasa SAC – Przełożonego Prowincjalnego

Życzenia od ks. Zenona Hanasa SAC – Przełożonego Prowincjalnego

Pokłon Trzech Króli

Polichromia Pokłon Trzech Króli autorstwa Zbigniewa Łoskota – Kościół seminaryjno-parafialny Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego pw. NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie

Duch Święty zstąpił w całej swej pełni
na Boskiego Odkupiciela, a w mierze
wyższej niż we wszystkich innych
stworzeniach,przebywa w swej
Oblubienicy Najświętszej Maryi,
w sposób zaś wyróżniający się między
Świętymi, mieszka w Patriarsze Józefie
Św, Wincenty Pallotti
.
Szanowny Panie Przewodniczący!
Drodzy Członowie Rodziny Rodzin!
Domek nazaretański wyróżniał się spośród wszystkich innych święte radością i weselem ducha, zauważa św. Wincenty Pallotti. Dom i rodzina, także zakonna, to miejsce i relacje, gdzie w sposób szczególny pielęgnowane powinny być te dwie wartości.
Święta radość wzrasta wszędzie tam, gdzie obecne są wzajemna troska, wyrozumiałość, poczucie bycia na swoim miejscu w obowiązkach i odpoczynku. Natomiast wesele ducha ma źródło w zaufaniu Bogu i bliskim, a karmi się modlitwą i zdrowym dystansem do siebie i świata.
Papież Franciszek wzywa nas do czujności, byśmy nie popadli w ospałość i zniechęcenie. Życzmy więc sobie nawzajem, byśmy czuwając na wzór Świętej Rodziny troskliwie pielęgnowali świętą radość i wesele ducha.
Ks. Zenon Hanas SAC
Przełożony Prowincjalny
BOŻE NARODZENIE 2017
NOWY ROK PAŃSKI 2018

JT

stat4u