BOŻE NARODZENIE 2017 – Bóg się rodzi, radujmy się…

Bóg się rodzi, radujmy się…

Bóg się rodzi, radujmy się…

 

Droga Rodzino Rodzin,

Na wigilijny wieczór oraz radosny czas Bożego Narodzenia i Nowy – 2018 – Rok proszę przyjąć najlepsze życzenia: niech czas Bożego Narodzenia, jak prosi papież Franciszek, będzie czasem zdumienia. Aby owocnie obchodzić Boże Narodzenie, jesteśmy wezwani do zatrzymania się w miejscach zdumienia.

Pierwszym miejscem zdumienia jest każdy spotkany człowiek – nasz bliźni, w którym trzeba rozpoznać brata, ponieważ od chwili Narodzenia Jezusa każde oblicze nosi w sobie podobiznę Syna Bożego… W uroczystość Bożego Narodzenia przeżywamy tajemnicę życia… Betlejem, to nieustanna kolęda życia i o życiu Boga wśród ludzi. To pieśń o Wielkiej Miłości, która przyszła w Dziecku…

 Życzenia na Boże Narodzenie

Drugim miejscem zdumienia jest rodzina, w której żyjemy w codzienności… Jest to nasz mąż, żona, dzieci, rodzice, dziadkowie… Ucieszmy się ich obecnością… odkryjmy na nowo ich dobroć, życzliwość, a przede wszystkim ubogacającą obecność w naszej codzienności…

Trzecim miejscem zdumienia jest Kościół: postrzeganie go ze zdumieniem wiary oznacza nie ograniczanie się do postrzegania go jedynie jako instytucji religijnej, jaką jest, ale odczuwanie go jako matki, która mimo plam i zmarszczek, których ma wiele, pozwala ukazywać się rysom Oblubienicy ukochanej i oczyszczonej przez Chrystusa Pana. Kościół, który potrafi rozpoznać wiele znaków wiernej miłości, jakie nieustannie posyła mu Bóg. Kościół, który wzywa Pana: „Przyjdź, Panie Jezu!”. Kościół-Matka, który zawsze ma otwarte szeroko drzwi i ramiona, aby wszystkich przyjąć. To jest właśnie zdumienie Bożego Narodzenia!

W Boże Narodzenie Bóg daje nam całego Siebie, ofiarując swojego Syna, Jednorodzonego, który jest całą Jego radością. I tylko sercem Maryi, pokornej i ubogiej córki Syjonu, która stała się Matką Syna Najwyższego można się cieszyć i radować z powodu wielkiego daru Boga i z Jego nieprzewidywalnej niespodzianki. Niech Ona pomoże nam dostrzec te trzy zdumienia: bliźni, rodzina i Kościół. Spotkanie z Jezusem sprawi, że także my odczujemy to wielkie zdumienie. Ale nie możemy mieć tego zdumienia, nie możemy spotkać Jezusa, jeśli nie spotkamy Go w bliźnich, w rodzinie i w Kościele.

 

Z serca życzę wszelkich ubogaceń w codzienności i w całym Nowym Roku

Ks. Czesław Parzyszek SAC

Ojciec Duchowny Rodziny Rodzin

Warszawa, Boże Narodzenie 2017 r.

.

JT