WARSZAWSKIE JERYCHO – 2018 – 19-25 marca

Biblijna scena zburzenia murów Jerycha po ich tygodniowym oblężeniu

Biblijna scena zburzenia murów Jerycha po ich tygodniowym oblężeniu

 

W dniach 19 – 25 marca odbędzie się doroczne Warszawskie Jerycho –
7-dniowa nieustająca adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji
życia poczętego. Tak jak w roku poprzednim modlić się będziemy
w kaplicy Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi  przy ul. Hożej 53.
Można się zapisywać (grupy i osoby indywidualne) na 2-godzinne
dyżury adoracyjne poprzez stronę: www.warszawa.ksm.org.pl/jerycho/
Na stronie tej można zobaczyć, kto i kiedy zarezerwował sobie dyżur.
Jest już na niej grupa z Rodziny Rodzin! Zachęcamy innych!

Charakter Jerycha

Wydarzenie o nazwie WARSZAWSKIE JERYCHO ma charakter modlitewny. Jego głównym elementem jest nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą wspólnie podejmą ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty katolickie działające na terenie Warszawy oraz mieszkańcy stolicy. Wydarzenie nawiązuje w swej formie do biblijnej sceny zburzenia murów Jerycha po ich tygodniowym oblężeniu.

Podobnie, wierzymy, iż potężną w skutkach może być wspólna Adoracja Najświętszego Sakramentu podjęta przez tydzień na skalę Miasta Warszawy.

Intencja Jerycha

WARSZAWSKIE JERYCHO organizowane jest corocznie w tygodniu poprzedzającym Dzień świętości Życia w intencji obrony życia nienarodzonych. Wiedząc, że na świecie corocznie w łonach matek ginie kilkadziesiąt milionów dzieci, pragniemy wszelkie działania w ich obronie rozpoczynać od tego, co najważniejsze, gorącej modlitwy o przemianę serc. Zawrzeć chcemy w niej również w sposób szczególny sytuację naszej ojczyzny, w której corocznie zabijanych jest kilkaset dzieci, najczęściej z powodu przewidywanego upośledzenia, co czyni nas uczestnikami współczesnej eugeniki. Wierzymy, że podjęta z odwagą i entuzjazmem wspólna, szczera modlitwa, może wypraszać zmiany w sercach i umysłach, które będą początkiem również przemian prawnych w Polsce i na świecie.

.

JT (KB)