APOKALIPSA – O powszechnym zmartwychwstaniu

Apokalipsa (z gr. ἀποκάλυψις apokalypsis 'odsłonięcie, zdjęcie zasłony, objawienie’ od apokalýptein 'odsłaniać, ujawniać’; apó 'od’ i kalýptein 'zasłonić’) – to opis szczególnego rodzaju proroctwa, dotyczącego tego, co ma się wydarzyć w dniach ostatecznych …

Brat Marek Haśko ze zgromadzenia kapucynów (OFMCap) opisuje, jak według Biblii będzie wyglądał koniec świata, czyli wydarzenia związane z ostatecznym przyjściem Chrystusa na Ziemię zwanym w Kościele Katolickim paruzją. Na podstawie tekstu Pisma Świętego zakonnik przypuszcza jak będzie wyglądało powszechne zmartwychwstanie.

Brat Marek Haśko tłumaczy, że w Biblii możemy znaleźć pewne wskazówki na temat tego, jak nasze ciało będzie wyglądać po zmartwychwstaniu. Mówi o tym scena pokazująca przemienienie Jezusa na Górze Tabor. „Jest to scena, w której przed trzema apostołami Chrystus ukazuje piękno ludzkiego ciała znajdującego się w stanie przemienienia i uwielbienia. Jest ono tak piękne, że Piotr jest gotów zbudować Mu świątynię. Jest oczarowany jego pięknem. Przeżycie na górze Tabor ukazuje szczyt, do którego Bóg prowadzi człowieka” – pisze zakonnik w artykule pt. „Ciało, które zmartwychwstanie” na stronie Kapucyni.pl.

Duchowny z klasztoru kapucynów w Krośnie wyjaśnia, że podczas zmartwychwstania nasze ciało będzie piękne, bo nie będzie nosić śladów grzechu, czyli chorób, czy też starości, które są skutkami grzechu pierworodnego. „W niebie nie będzie małego dziecka, nie będzie ciała płodu, nie będzie ciała zgrzybiałego starca. Niebo jest tylko dla dojrzałych. Otrzymamy takie ciało, jakie Bóg od wieków dla nas zaplanował” – tłumaczy brat Marek Haśko.

Duchowny podkreśla, że wszyscy mistycy, którzy mieli wizje dotyczące potępionego ciała wspominali, że gdyby człowiek je zobaczył, to już nigdy by nie grzeszyli.

Choć Biblia zawiera wskazówki dotyczące tego, jak będzie wyglądało po zmartwychwstaniu będzie wyglądało ciało osoby zbawionej, nie ma prawie żadnych informacji o wyglądzie osoby potępionej. „Dane z Objawienia są co do tego niezwykle skromne. Wiadomo, że ciało to będzie brzydkie, dlatego że wszystkie skutki grzechu, a więc skutki złych czynów popełnionych w ciele zostaną w nim utrwalone. Ono byłoby brzydkie w zestawieniu z uwielbionym ciałem nawet wtedy, gdyby zostało takie, jakie jest na ziemi” – tłumaczy brat Marek Haśko.

Zmartwychwstanie jako kataklizm

Wizja powszechnego zmartwychwstania jest opisywania m.in. w Apokalipsie św. Jana. Według duchownego ze zgromadzenia kapucynów podczas tego wydarzenia spotkają się wszyscy ludzie „od czasów Adama, aż do ostatniego człowieka, jaki pocznie się na Ziemi”.

Zanim to jednak nastąpi, ma się odbyć przemienienie świata. Jak podkreśla brat Marek Haśko, opis tego wydarzenia zawarty w Biblii nie jest do końca jasny. „Może to być kataklizm kładący kres naszej galaktyce czy naszemu układowi słonecznemu. Może to być wielka wojna atomowa, niszcząca życie ludzkie na naszym globie. Może to być, z jakichś powodów, rozpad samej Ziemi” – tłumaczy zakonnik.

Brat Marek Haśko zwraca uwagę, że księga Apokalipsy św. Jana Apostoła mówi o stworzeniu nowego nieba i nowej ziemi, dostosowanych do nowego życia. Może to świadczyć o tym, że przemienione i udoskonalone poprzez zmartwychwstanie zostaną nie tylko nasze ciała, ale także cała przyroda. Nie wiemy jednak, jak to będzie wyglądać…

.

JT m. in na podst. -> https://kapucyni.pl/ [dostęp 2018-04-03]