100 LAT ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – 1966 – Oddani Maryi

3 maja 1966 roku na Jasnej Górze

3 maja 1966 roku na Jasnej Górze odbyły się centralne obchody tysiąclecia chrztu Polski, w czasie których prymas Stefan Wyszyński odnowił akt zawierzenia Matce Boskiej i powierzenia narodu polskiego pod jej opatrzność na kolejne 1000 lat. Na obchody władze komunistyczne nie wpuściły do Polski papieża Pawła VI

.

JT m. in. na podst. Kalendarza na 2018 rok, wydanego przez Centrum Życia i Rodziny