NAUCZANIE PRYMASA WYSZYŃSKIEGO – Bolesne dzieje Sanktuarium w Górce Klasztornej

BOLESNE DZIEJE SANKTUARIUM W GÓRCE KLASZTORNEJ

Każdego roku podczas wakacji w Kujankach, Rodzina Rodzin pielgrzymuje do pobliskiej Górki Klasztornej. Ponieważ jako Rodzina Rodzin jesteśmy zainteresowani nauczaniem naszego założyciela, Prymasa  Wyszyńskiego, przytaczamy wyjątki z kazania Księdza Prymasa wygłoszonego na zakończenie jubileuszu 900-lecia kultu Maryjnego w Górce Klasztornej (9 IX 1979 r.):

Stefan Kard. Wyszyński, Prymas Polski

BOLESNE DZIEJE SANKTUARIUM W GÓRCE KLASZTORNEJ
.
Najmilsze Dzieci Boże! Zatrzymajmy się teraz na tym miejscu, do którego pielgrzymujecie Wy, do którego podążali wasi ojcowie, dziadowie i pradziadowie — przez całe wieki. Tradycja poucza nas, że właśnie na tym miejscu, w roku 1079, pasterz trzód ujrzał postać Najświętszej Panienki. I chociaż historia niewiele nam o tym mówi, uzupełniają to przekazy, tradycje i zdarzenia, które tutaj przez wieki miały miejsce. Można powiedzieć, że Górka Klasztorna miała swoje szczególne „Narodzenie” Najświętszej Maryi Panny dla tej okolicy. I dlatego jednym z najważniejszych świąt tego sanktuarium jest właśnie Narodzenie Najświętszej Maryi Panny.
Życie Maryi, życie Jezusa, życie Najświętszej Rodziny łatwe nie było. Nie było też łatwe i życie w sanktuarium Maryjnym. Przypomniałem sobie dzieje tego miejsca w oparciu o rozprawę historyczną członka Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Wiele przeżyliście na przestrzeni tych dziewięciu wieków, których jubileusz czciliście w miesiącu czerwcu tego roku, gdy w Polsce był Ojciec święty. Musiałem towarzyszyć Ojcu świętemu, co czyniłem z wielką radością. Wskutek tego jednak nie mogłem tutaj przybyć, bo byliśmy wtedy w podróży z Warszawy do Gniezna, na Jasną Górę i do Krakowa. Podczas uroczystości jubileuszowej rozważaliście dokładnie dzieje tego właśnie miejsca, które wybrała sobie Matka Najświętsza, aby tu być. Tu, na Krajnie, czyli na tym terenie, gdzie prowadzona była ciężka praca, a niekiedy walka o umocnienie życia Narodu i Kościoła.

BOLESNE DZIEJE SANKTUARIUM W GÓRCE KLASZTORNEJ.

JT m. in. na podst. książki -> KS. ZACHARIASZ KRUŻA MSF – SWASTYKA NAD GÓRKĄ KLASZTORNĄ