NASZE SPRAWY – Trwa już remont sekretariatu RR

NASZE SPRAWY

Trwa już remont pomieszczenia sekretariatu RR. Liczymy, że po remoncie
będzie on służył jako dodatkowa sala na spotkania. Chcemy pomalować
ściany, wymienić wykładzinę podłogową, założyć nowe punkty
oświetleniowe. Szacowany koszt remontu to 7.500 zł.
Mamy wykonawcę. Nie mamy pieniędzy – ściślej – mamy za mało pieniędzy.

Dlatego zwracamy się z gorącą i pilną prośbą o wsparcie finansowe tego
remontu, przypominamy i zachęcamy do dokonywania wpłat na konto Stowarzyszenia.
Można przekazać darowiznę na rzecz Stowarzyszenia Apostolskiego Rodzina Rodzin (SARR)
(ul. Łazienkowska 14, 00-449 Warszawa) na konto SARR numer:

64 2130 0004 2001 0552 4418 0001

wpisując jako tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe stowarzyszenia.
UWAGA!!! Przypominam! Wpłacone w powyższy sposób na konto SARR kwoty
można odliczać od dochodu (obniżając w ten sposób podstawę opodatkowania
w rozliczeniu rocznym za rok, w którym dokonano darowizny) w wysokości
dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej 6%
uzyskanego dochodu. Tzn. wpłacać na SARR można kwoty bez ograniczeń,
tylko odliczyć od dochodu można darowiznę maksymalnie w wysokości 6 %
deklarowanego w danym roku dochodu.
Po wyremontowaniu pomieszczenia będzie potrzeba jego umeblowania. Jeśli
ktoś wie, o meblach biurowych, w przyzwoitym stanie, których pozbywa się
akurat jakaś instytucja, to będziemy wdzięczni za taką informację.
Nie chcemy jednak zagracać sekretariatu, aby było w nim jak najwięcej
miejsca na spotkania.

Przekażmy tę informację i prośbę innym,
zwłaszcza tym, do których ta informacja nie dotrze.

.
K. Broniatowski

.
JT (KB)